Ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 214          Αθήνα 14/11/2019
Προς      Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Πολυτεχνείο 1973
46 χρόνια μετά, η μνήμη των ηρώων ζωντανή μας οδηγεί

46 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973.
46 χρόνια από την κορυφαία πράξη της φοιτητικής νεολαίας να οχυρωθεί στο Πολυτεχνείο και με τον μαχητικό δυναμισμό της να οδηγήσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία στη σύγκρουση με το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967.
46 χρόνια μετά οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. Ο αγώνας για αξιοπρέπεια, ελευθερία και δημοκρατία όπως εκφράστηκε με το σύνθημα των φοιτητών «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» έφερε τον άνθρωπο πάνω από τον φόβο, πάνω από την τυραννία κι έστειλε το μήνυμα: «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ».

Ο αγώνας αυτός παραμένει επίκαιρος. Ζει κι ανασαίνει μέσα στην καθημερινή μάχη των εκπαιδευτικών για γνήσια και ισχυρή δημόσια – δωρεάν παιδεία, στον αγώνα όλης της ελληνικής κοινωνίας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των φοιτητών και των ανέργων για την προάσπιση της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του δικαιώματος των παιδιών μας για ένα μέλλον αντάξιο των ονείρων τους.

Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, τιμούμε τους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, τους αγωνιζόμενους φοιτητές που πάλεψαν για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα.

Με δυναμικούς αγώνες, συνεχίζουμε να παλεύουμε για μια ειρηνική δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία, για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, για πραγματική κοινωνική ασφάλιση, υγεία και πρόνοια, για πραγματικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Όλοι μαζί βαδίζουμε στον δρόμο που χάραξαν οι νέοι του 1973 στο Πολυτεχνείο, στον δρόμο του αγώνα για μια καλύτερη παιδεία, για μια καλύτερη κοινωνία.
Ζήτω το Πολυτεχνείο, τιμή στους αγωνιστές Νοεμβρίου του 1973

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Πρόταση προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη θωράκιση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 213    Αθήνα 7/11/2019

Προς
1. την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως Νίκη
2. την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη Σοφία
Κοιν:
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Τσιάρα Κωνσταντίνο

Θέμα: Πρόταση προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη θωράκιση των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους

Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ
ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και έχουν δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία τους είναι η αναστάτωση που δημιουργούν εξωθεσμικές παρεμβάσεις προσώπων πέραν της διοίκησης της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις είτε επεισόδια που δημιουργούνται στο χώρο των σχολείων είτε απομάκρυνση εκπαιδευτικών από το χώρο του σχολείου σε ώρα λειτουργίας του κατόπιν υποβολής προσχηματικών και αναίτιων εγκλήσεων σε βάρος τους, όταν στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων αναγκάζονται να επιβάλλουν τη νομιμότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και της ασφάλειας των μαθητών η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. συνέταξε, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, το παρακάτω σχέδιο πρότασης προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το οποίο και σας υποβάλουμε.

Προτάσεις προσθήκης διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στο άρθρο 334 Π.Κ. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο σχολικής μονάδας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή παραμένει στον χώρο αυτό, κατά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής ζωής και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής της λειτουργίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Για την άσκηση ποινικής διώξεως δεν απαιτείται έγκληση».

Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Στην περίπτωση αδικημάτων, που φέρονται να έχουν τελεστεί κατά τον χρόνο άσκησης των διδακτικών και εργασιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξ αφορμής αυτής, δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων άρθρων, εκτός εάν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκουν τη διασφάλιση της ομαλής οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με φαινόμενα παράνομης εισόδου και παραμονής στον χώρο ευθύνης των εκπαιδευτικών λειτουργών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και παράλληλα παρεμποδίζουν την ομαλότητα της σχολικής ζωής. Το πρόβλημα επιτάθηκε ιδιαιτέρως μετά την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 334 Π.Κ., με αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες να στερούνται ουσιαστικής προστασίας έναντι τέτοιου είδους φαινομένων. Επιπροσθέτως, με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη θωρακίζεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με προσχηματικές και ανυπόστατες μηνύσεις εις βάρος τους, όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν το επιβαλλόμενο από το υπηρεσιακό τους καθήκον, νομικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και να προστατεύσουν τους μαθητές που βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης τους έναντι παραγόντων τρίτων προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, έχουν υπάρξει περιπτώσεις οι ανήλικοι μαθητές να βιώνουν καταστάσεις αναίτιας απομάκρυνσης εκπαιδευτικών, ακόμα και μέσα από τη σχολική τάξη, με ανυπολόγιστες συνέπειες, για το κύρος του εκπαιδευτικού αλλά και τον ψυχικό κόσμο τους.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την καταβολή της μισθοδοσίας τους

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 212 Αθήνα 7/11/2019

Προς
1. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την καταβολή της μισθοδοσίας τους

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει αναδείξει ως κορυφαίο και κομβικό αίτημα του κλάδου τον διορισμό όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη δομή και τη λειτουργία του σχολείου (πλήρης λειτουργία ολοήμερου για όλους τους μαθητές, ανάπτυξη και στελέχωση όλων των υποστηρικτικών δομών και της Ειδικής Αγωγής, μείωση του αριθμού των μαθητών σε 15 για τα τμήματα νηπιαγωγείου και 20 δημοτικού κλπ.). Για την ενίσχυση του αγώνα αυτού κατέθεσε και σχετική αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύοντας τόσο την απαράδεκτη επανάληψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πάγιων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και το, επίσης απαράδεκτο, φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης των συμβασιούχων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε επίπεδο δικαιωμάτων σε σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους.

Οι, μόνιμα, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με αυταπάρνηση τη Δημόσια Εκπαίδευση, διαρκώς μετακινούμενοι σε όλη την επικράτεια με απίστευτο κόστος μετακινήσεων και διαμονής (που σε πληθώρα περιπτώσεων αποτελεί και αυτή ζητούμενο), πέρα από τα μειωμένα εργασιακά δικαιώματα αντιμετωπίζουν, δυστυχώς και σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και το, αυτονόητο για κάθε εργαζόμενο, η σταθερή ημερομηνία πληρωμών, εξαρτάται από τον βαθμό έγκαιρης ανταπόκρισης της, εκάστοτε, πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. κάτι που δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και απαξίωσης για τους ίδιους και το πολύτιμο έργο τους.

Επαναλαμβάνεται, δυστυχώς, με εξαιρετική συχνότητα το τραγικό φαινόμενο να μην υπάρχει σταθερή ημερομηνία πληρωμών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γεγονός που προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήματα προγραμματισμού ή/και ακόμη επιβίωσής τους.

Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω βαραίνει αποκλειστικά και διαχρονικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας που αντί της πραγματοποίησης των, απόλυτα απαραίτητων, διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών έχουν συνειδητά επιλέξει τη μονιμοποίηση του θεσμού της αναπλήρωσης με μειωμένα δικαιώματα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί :
• Την άμεση πραγματοποίηση του διορισμού όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση (με το μέγεθος να αποτυπώνεται στον αριθμό των επαναλαμβανόμενων προσλήψεων για πάγιες ανάγκες) , σύμφωνα με τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη δομή και τη λειτουργία του σχολείου.
• Την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακών, υγειονομικής περίθαλψης, αδειών…) σε ισότιμη βάση με τους μόνιμους συναδέλφους.
• Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των απαράδεκτων συνθηκών εξεύρεσης στέγης (ιδιαίτερα στις περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη).
• Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ώστε να μην υπόκεινται σε περαιτέρω ταλαιπωρία στην έναρξη κάθε σχολικού έτους (ιδιαίτερα σε περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις π.χ. Κυκλάδες).
• Τη διασφάλιση της έγκαιρης και σταθερής ημερομηνίας καταβολής της μισθοδοσίας τους σε πάγια βάση (το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 210        Αθήνα 30/10/2019

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα: Συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/10/2019 συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με την πρωτοβουλία της υφυπουργού Παιδείας κας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της δέσμευσης που είχε αναλάβει στη συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 30 Αυγούστου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κτ.Υπ. (κτηριακές υποδομές), νομικοί σύμβουλοι εκπρόσωποι του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών, η Γ.Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και συνεργάτες της Υφυπουργού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή των προβλημάτων σε σχέση με την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, η τοποθέτηση της Υφυπουργού, της Δ.Ο.Ε., της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Κτ.Υπ. επί αυτών καθώς και μια πρώτη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για τη συνέχεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξ αρχής δήλωση της Υφυπουργού ότι θέση και βούληση της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης γιατί είναι προς όφελος των μαθητών και ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται για την υλοποίησή της και την άρση των προβλημάτων.

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε. μετέφερε την απόφαση συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., τονίζοντας ότι συμφωνούν όλοι οι Δήμοι με αυτήν, για αναστολή της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για τη στήριξη της θέσης αυτής επικαλέστηκε προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και την έλλειψη οικοπέδων ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα συντήρησης των κτηρίων εξ αιτίας της κατά 80% περικοπής της χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. μέσω της ΣΑΤΑ.

Αίσθηση έκανε η γνωστοποίηση του νομικού συμβούλου – συνεργάτη του Υφυπουργού Εσωτερικών ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 το οποίο αφορούσε μεταξύ άλλων και τη (μόνιμη) σχολική στέγη παρουσίασε απορροφητικότητα μόλις 5% με αποτέλεσμα 120 εκ. ευρώ να μείνουν αναξιοποίητα (λήξη 31-12-2019) εξ αιτίας της αδυναμίας των Δήμων, με τον εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. να επικαλείται την έλλειψη οικοπέδων καθώς και του προσωπικού για την εκπόνηση μελετών.

Ο Διευθυντής Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόνισε την ανάγκη της τοποθέτησης 400 ως και 500 αιθουσών για την πλήρη εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης τόσο στους 40 εναπομείναντες Δήμους όσο και σε Δήμους που προχώρησαν στην υιοθέτηση εξαιρετικά προσωρινών λύσεων ώστε να υλοποιηθεί η εφαρμογή κατά το επόμενο σχολικό έτος, τονίζοντας την κρισιμότητα της εφαρμογής του άρθρου 220 του Ν.4610/2019 καθώς και της Υπουργικής Απόφασης που διευκολύνει την εκμίσθωση αιθουσών.

Οι εκπρόσωποι της Κτ.Υπ., ανάμεσα σε άλλα, τόνισαν ότι η μη ύπαρξη οικοπέδων αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει πολιτική χαρακτηρισμών νέων οικοπέδων, σε χώρους για σχολική στέγη ώστε στη συνέχεια να υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης διδακτηρίων. Τόνισαν επίσης ότι είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που θα επεκτείνει την ισχύ του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και στους 40 Δήμους καθώς και για την απλούστευση των διαγωνισμών για τις εργολαβίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για το σχ. έτος 2020-2021.

Ως Δ.Ο.Ε. επαναλάβαμε την αταλάντευτη θέση μας για την άμεση εφαρμογή, της μεγάλης κατάκτησης του κλάδου, της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, κάτι για το οποίο θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη.
Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκρίνουμε:
• Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους 40 Δήμους της τρίτης φάσης εφαρμογής (2020 – 2021) στην προσπάθεια επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων (για το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει η Υφυπουργός Παιδείας)
• Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών όπου, μεταξύ όλων, θα τονίσουμε την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3 και της πρόβλεψης κονδυλίων για αγορά γης ώστε να είναι υλοποιήσιμος ο σχεδιασμός για μόνιμες λύσεις στη σχολική στέγη.
• Τη διεκδίκηση αυξημένων κονδυλίων για την εκμίσθωση σχολικών κτηρίων
• Την απαίτηση για παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων σχολικών χώρων για μια 5ετία
• Την απαίτηση για νομοθετική ρύθμιση που θα επεκτείνει την ισχύ του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και στους 40 Δήμους καθώς και για την απλούστευση των διαγωνισμών για τις εργολαβίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για το σχ. έτος 2020-2021
• Τη νομιμοποίηση των αδειών των σχολικών κτηρίων τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμφανίζουν προβλήματα με αποτέλεσμα μια σειρά ζητημάτων (πυρασφάλεια, άδειες λειτουργίας κιλικίων, κλπ.) να μην μπορούν να επιλυθούν.

ΤΟ Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ίδρυση Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπσης Έβρου στην Ορεστιάδα

cropped-cf83cf86cf81ceb1ceb3ceb9ceb4ceb1-cf83cf85cebbcebbcebfceb3cebfcf85-001ceb1ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ      Ορεστιάδα, 09/10/209
ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 21
Ορέστου 7 – 682 00 Ορεστιάδα
Ιστοσελίδα: https://syllogosordas.wordpress.com
E-mail: syllogosordas@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1.Την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως Νίκη
2. Την Υφυπουργό Παιδείας
κα Σοφία Ζαχαράκη

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Βουλευτές Ν. Έβρου
Δήμος Ορεστιάδας
Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας
& Θράκης
Δ/νση ΠΕ Έβρου
ΔΟΕ
Συλλόγους Εκπ/κών ΠΕ Ν. Έβρου, ΕΛΜΕ Έβρου
Ένωση Γονέων Ορεστιάδας
ΜΜΕ

ΘΕΜΑ : Ίδρυση Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπσης Έβρου στην Ορεστιάδα

Κύρια υπουργέ,
Κύρια υφυπουργέ,
η επένδυση στην παιδεία αποτελεί το σίγουρο δρόμο για τη έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Η ενίσχυση, ηθική και οικονομική, της εκπαίδευσης και των λειτουργών της εγγυάται την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Όλο το προηγούμενο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είχε εκφράσει την αντίρρησή του για τις καταργήσεις των Γραφείων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σχέδια που υλοποιήθηκαν από τους προκατόχους σας στο Υπουργείο Παιδείας.
Γενικότερος στόχος ήταν «η εξοικονόμηση πόρων», αφού με τη μείωση στελεχών θα χρειαζόταν λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και μικρότερο κόστος για τη διατήρηση των υπηρεσιών. Λογιστικές λογικές που αντί να εξυπηρετούν, δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό. Η κα Διαμαντοπούλου, εμπνευστής και υλοποιητής του έργου αυτού, ανακοίνωσε τότε «εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων κατ’ έτος» κι έδωσε «τουλάχιστο 1,5 εκατομμύριο κατ’ έτος» στα στελέχη που κατατάχθηκαν στον Α΄ βαθμό λόγω θέσης ενώ δεν τον κατείχαν. Εγκαταλείφθηκαν περιοχές, σαν τη δική μας, χωρίς ή με δυσχερή διοικητική υποστήριξη.
Στο Νομό Έβρου, μετά την κατάργηση των Γραφείων Εκπ/σης, λειτουργεί μία και μοναδική Διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη, στο νότιο άκρο ενός Νομού με βάθος πλέον των 150 χιλιομέτρων, με διάσπαρτες σχολικές μονάδες, δημοτικά και νηπιαγωγεία, όπου – παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων στη Δ/νση – τα προβλήματα γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας είναι εμφανή, οι αυξανόμενες ανάγκες για άμεσες λύσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι πολίτες που συναλλάσσονται χρειάζεται να κάνουν ολοήμερο ταξίδι.
Η προχειρότητα του σχεδιασμού της Διοικητικής αναδιάρθρωσης το 2011 δημιούργησε στους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες του ακριτικού Νομού μας την αίσθηση της απομόνωσης και στα σχολεία σημαντικά προβλήματα.
Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να επανεξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβει σε νέο νόμο για την εκπαίδευση, την ίδρυση και λειτουργία στην Ορεστιάδα Β΄ Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Έβρου με χώρο ευθύνης το Βόρειο τμήμα του Νομού, τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, τη χωροταξία και διασπορά των σχολικών μονάδων και τις ιδιαίτερες συνθήκες, όπως άλλωστε έγινε στην Αττική και σε άλλους Νομούς.
Οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Ορεστιάδας είναι συνολικά 32 (15 δημοτικά, 17 νηπιαγωγεία) και Διδυμοτείχου 17 (8 δημοτικά, 9 νηπιαγωγεία) και οι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι συνολικά 57.188 (37.695 στην Ορεστιάδα, 19.423 στο Διδ/χο). Οι αποστάσεις δε από τη σημερινή Δνση είναι 114 χλμ της Ορεστιάδας και 94 χλμ του Διδ/χου.
Το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το όφελος, αφού υπάρχουν ήδη δύο διοικητικοί υπάλληλοι των πρώην γραφείων που διατέθηκαν σε σχολεία και θα συμπεριλάβει μέρος των αποσπασμένων εκπ/κών της υφιστάμενης Δ/νσης που δεν θα έχει πλέον το σημερινό φόρτο εργασίας.
Σας μεταφέρουμε το δίκαιο αίτημα των μελών του Συλλόγου μας, των κατοίκων της περιοχής και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας που έλαβε σχετική απόφαση, ελπίζοντας στη στήριξή σας για να ιδρυθεί η Β’ Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και ν’ αντιμετωπίζονται τα θέματα που προκύπτουν άμεσα, οι εκπαιδευτικοί να τοποθετούνται στη νέα περιοχή μετάθεσης με τα προαναφερόμενα όρια και να περιοριστούν οι πολύωρες μετακινήσεις, σ’ ένα οδικό δίκτυο μεγάλης επικινδυνότητας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους.
Είμαστε βέβαιοι ότι η ευαισθησία σας θα σας ωθήσει στην θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Νικολαΐδης Νικόλαος        Μπεχτσούδη Αγγελική

Το έγγραφο του Συλλόγου και η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου →

21_09-10-19 Ίδρυση Β΄ Δνσης ΠΕ Έβρου & Απόφαση Δημ Συμβ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ΔΟΕΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                      Ορεστιάδα, 09-10-2019
ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ          Αρ. Πρωτ.: 20
Ορέστου 7 – 682 00 Ορεστιάδα
Ιστοσελίδα: https://syllogosordas.wordpress.com
E-mail: syllogosordas@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου

Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Συνάδελφοι, ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη και αγωνιστική διάθεση ν’ αλλάξουμε τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση που ταλαιπωρούν τους μαθητές μας, τους γονείς τους κι εμάς!
Σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.30΄ σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, σύμφωνα με το 137/27-9-19 έγγραφο της ΔΟΕ, αφού:

Η πολιτική επιλογή της κάλυψης των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικούς, με την πρόσληψη αναπληρωτών είναι για μια ακόμη χρονιά παρούσα. Οι χιλιάδες αναγκαίοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν ζητούμενο.
Είναι απαραίτητο να ανατραπεί η παγίωση των αρνητικών, για τη δημόσια εκπαίδευση, ρυθμίσεων που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει η σημερινή, με στόχο την εξοικονόμηση προσωπικού που οδήγησε στη δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικούς, επιβάρυνση και ελαστικοποίηση ωραρίου και εργασιακών σχέσεων.

Η επίθεση της κυβέρνησης ενάντια στην οργανωμένη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, με την παρέμβαση του κράτους στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της δράσης τους γίνεται πράξη μέσω του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου» ολοκληρώνοντας το έργο Αχτσιόγλου.

Το ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα που αποτελεί η απόφαση συγχώνευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ανοίγει το δρόμο για ανάλογες συγχωνεύσεις στο μέλλον, με ορατό τον κίνδυνο της σύγχυσης των επιστημονικών πεδίων των τμημάτων, ανακατατάξεων με αρνητικό πρόσημο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία δασκάλων αλλά και τη δομή και τον προσανατολισμό του δημοτικού σχολείου.

Η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η εγκατάλειψη των κτιριακών υποδομών των σχολείων, η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, η αναπλήρωση των άνισων δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων συναδέλφων, η εργασιακή ανασφάλεια, ολοκληρώνουν το δυσμενές για τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της τοπίο.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη, για να συζητήσουμε τις συνεχείς αρνητικές εξελίξεις στη δουλειά μας και να λάβουμε αποφάσεις την πολύ κρίσιμη αυτή περίοδο.
Το ΔΣ της ΔΟΕ όρισε Ολομέλεια Προέδρων το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και για τη συμμετοχή μας με φωνή και ψήφο απαιτείται απαρτία στην Έκτακτη ΓΣ.

Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

Νικολαΐδης Νικόλαος           Μπεχτσούδη Αγγελική

Διορισμός των 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή

ΔΟΕΑριθμ.Πρωτ. 140        Αθήνα 9/10/2019
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως
2. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη
Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Διορισμός των 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή

Κυρία Υπουργέ,
κυρία Υφυπουργέ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει αναδείξει σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους τη θέση του για την άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση (για την αναγκαιότητα των οποίων, απόδειξη αποτελεί και ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των αναπληρωτών των οποίων η πρόσληψη επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο – κάτι που αναδείχθηκε και στο κείμενο της αναφοράς της Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Ο κλάδος έχει ως ψηφισμένη θέση του και από την 88η Γ.Σ. την αντίθεσή του στα όσα προβλέπει ο Ν.4589/19 για το σύστημα διορισμών μόνιμων και προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του οποίου έχει ζητήσει την απόσυρση. Είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη για δίκαιο σύστημα προσλήψεων και διορισμών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των συναδέλφων που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο επί σειρά ετών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , δίχως να τρέφει την οποιαδήποτε αυταπάτη σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν.4589 και με την απαίτηση της πραγματοποίησης πολύ περισσότερων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος) από τους 4.500 που δεν επαρκούν, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών (χρονοδιάγραμμα και νομικό πλαίσιο των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή και των διορισμών στη Γενική Αγωγή, επίλυση του ζητήματος σχετικά με την έγκαιρη καταβολή του παράβολου, άδικος αποκλεισμός εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, διορισμοί εκπαιδευτικών με καταστρατήγηση των πινάκων και επίκληση σε «δήθεν» τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν τεράστιο ζήτημα ισονομίας στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών) καθώς και για το ζήτημα της κατανομής των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι μέτρο για την κατανομή θα πρέπει να αποτελέσει το μαθητικό δυναμικό και οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά βαθμίδα κάτι που αποτυπώνεται από την καταγραφή των προσλήψεων αναπληρωτών σε βάθος χρόνου- τουλάχιστον 10ετίας- καθώς και ο αριθμός των κενών και ήδη συστημένων οργανικών θέσεων στην εκπαίδευση και όχι να κυριαρχήσει η λογική των ισορροπιών μεταξύ των κλάδων.

Κι επειδή το κυρίαρχο κριτήριο επιβάλλεται να είναι το μαθητικό δυναμικό που θα ωφεληθεί από τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών (με ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες και κρίσιμες για την παροχή υποστήριξης ηλικιακά ομάδες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου), οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι συστημένες οργανικές θέσεις (και όσες πρέπει να δημιουργηθούν και είναι σε εκκρεμότητα π.χ. τμήματα ένταξης, οργανικές θέσεις δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων στα ειδικά σχολεία κλπ) είναι και θα πρέπει να είναι με διαφορά περισσότερες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη για, τουλάχιστον, 2.500 διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να καλυφθούν με όρους όχι συντεχνιακών αλλά μορφωτικών αναγκών των μαθητών, οι μόνιμες θέσεις.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.