Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας για προσχολική αγωγή

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 7 Αθήνα 15/7/2019

Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Θέμα: Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με αντικείμενο την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αταλάντευτα υπερασπιζόμαστε την άμεση υλοποίησή της σε όλη την Ελλάδα.

δοε_κεραμέως_ζαχαράκη

                Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 15-7-2019, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (την Υπουργό κα Κεραμέως και την Υφυπουργό κα Ζαχαράκη) με μοναδικό ζήτημα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει συνάντηση με αντικείμενο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, συνεχιζόμενη οικονομική και επιστημονική υποβάθμισή των λειτουργών της, αδιοριστία που μαστίζει εκπαίδευση και εκπαιδευτικούς, εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης,  προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου κλπ.).

                Στην έναρξη της συνάντησης η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι  η θέση της κυβέρνησης είναι υπέρ της  δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

                Παρ’ όλα αυτά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαπιστώνει ότι σε αρκετούς Δήμους (από τους 114 της δεύτερης χρονιάς εφαρμογής) παρουσιάζονται προβλήματα σε επίπεδο εξεύρεσης αιθουσών. Γι’ αυτό το λόγο και ζήτησε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαπιστώσουν κατά πόσο τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά. Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως μας ανακοίνωσαν, θα ολοκληρωθεί στο επόμενο διήμερο. Η Υπουργός ζήτησε από το  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., μόλις λάβει γνώση αυτών των στοιχείων, να εκθέσει την εμπεριστατωμένη άποψή του για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε καθέναν από αυτούς τους Δήμους.

Ανέφερε, επίσης, ότι εφόσον, τελικά, διαπιστωθεί ότι σε κάποιους Δήμους υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα που αφορούν την εξεύρεση αιθουσών, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό νομοθετική ρύθμιση ένταξής τους στο τρίτο έτος εφαρμογής, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κατέθεσε τη θέση του κλάδου (86η και 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) για άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και ζήτησε την πλήρη απεμπλοκή των Ο.Τ.Α. από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση.

Είναι άλλωστε γνωστή η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε. για λειτουργία των Νηπιαγωγείων υπό την ευθύνη των Δήμων.

Επισημάναμε ότι θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λάβει όλα τα επιβεβλημένα μέτρα (χρηματοδότηση για εκμίσθωση αιθουσών, αγορά οικοπέδων, ανέγερση κτιρίων, επιτάχυνση των διαδικασιών…) ώστε να αποδείξει έμπρακτα τη βούλησή της για πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Τονίστηκε το γεγονός ότι πολλοί Δήμοι (σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από υπηρεσιακούς παράγοντες) παρότι χρηματοδοτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υποδομών ολιγώρησαν, δεν το έπραξαν και τώρα παρουσιάζουν αιτιάσεις για τη μη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τις θέσεις του κλάδου, θα παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία και σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία θα παρέμβει για τη διασφάλιση της υλοποίησης του Νόμου για εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα στα δημόσια Νηπιαγωγεία.  

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Advertisements

Απόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε. για λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Χρηματοδότηση, κτηριακές υποδομές)

ΔΟΕΑπόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης Δ.Ο.Ε.
Η λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Χρηματοδότηση, κτηριακές υποδομές)

1. Χρηματοδότηση
Μια από τις κύριες αιτίες της κρίσης του εκπαιδευτικού συστήματος είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό πόρων του Α.Ε.Π. που διατίθενται για την παιδεία, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβάθμιση της λειτουργίας και της ποιότητας της δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης σε συνθήκες υποχρηματοδότησης μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγεται. Η γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε σύγχρονες υποδομές και υλικοτεχνική υποστήριξη, θα συνέβαλλε στη χρηματοδότηση δράσεων για τον εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, για την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και γενικότερα στήριξη της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως ελάχιστο αντιστάθμισμα στην υπέρμετρη φορολόγηση που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες. Αντίθετα, οι σταθερά χαμηλές δαπάνες για την Παιδεία έχουν ως επακόλουθο τη συρρίκνωση των πολιτικών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λπ.) και γενικότερα της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε :
• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. με ταυτόχρονη πλήρη απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
• Σημαντική αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και τις μικροεπισκευές και συντηρήσεις των κτηρίων.
• Πλήρη οικονομική στήριξη όλων των δράσεων που συμβάλλουν στην υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
• Εφαρμογή του Νόμου που αφορά :
 Ίδρυση Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας σε όσους Δήμους δεν έχουν συσταθεί.
 Άμεση απόδοση των χρημάτων από τις Σχολικές Επιτροπές.
 Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών σε όλες τις σχολικές μονάδες για την κατάθεση των χρημάτων από τις Σχολικές Επιτροπές.
• Έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και της αύξησης της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

2. Κτηριακές υποδομές
Η απουσία μέριμνας της πολιτείας για τη σχολική στέγη σε όλα τα χρόνια εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών έχει εντείνει τα προβλήματα στέγασης των δημόσιων σχολικών μονάδων. Η απουσία οργανωμένου σχεδίου για τη σχολική στέγη από το 2009 κι έπειτα σε συνδυασμό με την κατάργηση του Ο.Σ.Κ. και τη μεταφορά όλης της αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών κτηρίων – υποδομών στους Δήμους (χωρίς να συνοδεύεται μάλιστα από την απαιτούμενη χρηματοδότηση) είχε επιπτώσεις ολέθριες για την εκπαίδευση. Η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης το 2018 ανέδειξε τον τεράστιο όγκο αναγκών σε νέα σχολικά κτήρια.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 η ΚΤΥΠ Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση – «πανηγυρισμό» για τα νέα κτήρια και αίθουσες διδασκαλίας που υλοποίησε (12 νέες σχολικές μονάδες για Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση) , για κτήρια που βρίσκονται σε φάση κατασκευής (16 δημόσιες σχολικές μονάδες) , σε φάση δημοπράτησης (8 σχολικές μονάδες) και σε …πρόθεση διαγωνισμού (10 σχολικές μονάδες). Οι αριθμοί αποδεικνύουν αμείλικτα την αδυναμία ανταπόκρισης της εταιρείας στις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η υπονομευτική στάση πολλών Δήμων, με πολύ πρόσφατη την ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Ε. σε αυτήν ακριβώς την απόλυτα αρνητική κατεύθυνση, στο θέμα της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικής στέγης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης αναδεικνύει την ανάγκη λήψης δραστικών και, κυρίως, αποτελεσματικών μέτρων που θα δίνουν απαντήσεις με θετικό πρόσημο στο κομβικής σημασίας για το δημόσιο σχολείο, ζήτημα της σχολικής στέγης.
Ζητάμε :
• Τη θέση σε προτεραιότητα του κτηριακού ζητήματος των σχολείων, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
• Τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη σχολική στέγη ο οποίος θα έχει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων (σχεδιασμό – υλοποίηση – ανέγερση σχολικών κτηρίων) και θα χρηματοδοτείται αποτελεσματικά.
• Άμεση απαλλοτρίωση οικοπέδων και ανέγερση σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών με δαπάνες από τον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι αντιπρόσωποι στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Απόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης ΔΟΕ για λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Εμπλεκόμενοι φορείς – Ασφάλεια χώρων)

ΔΟΕΑπόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης ΔΟΕ
Η λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Εμπλεκόμενοι φορείς – Ασφάλεια χώρων)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή το απαράδεκτο γεγονός της υποβολής μηνύσεων από την Πυροσβεστική κατά Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων για παράβαση του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988 σε συνδυασμό με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (το οποίο προβλέπει κράτηση μέχρι τριών μηνών) σε περίπτωση, που εμφανίζει προβλήματα το σύστημα πυρασφάλειας, έγινε φανερό το πρόβλημα της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.
Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013, «Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης − εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει.»
Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010, άρθρο 3 παράγραφος 2, ορίζονται σε σχέση με τον Δημόσιο Τομέα τα παρακάτω: «Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, αποδέκτες των μηνύσεων με αιτιολογία τη μη τήρηση των αρχικών όρων πυρασφαλείας, είναι οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που φαίνεται να θεωρούνται (κατά παράβαση των ανωτέρω) εργοδότες !!!
Το γεγονός κάνει επιτακτική την ανάγκη και ζητάμε:
• Να καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κράτους και των Δήμων, σε ότι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν άπτεται του παιδαγωγικού – διοικητικού έργου.
• Την άμεση απόσυρση των μηνύσεων κατά των Διευθυντών των σχολικών μονάδων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας τα στελέχη όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι ευθύνες που καταλογίζουν ανήκουν στους Δήμους και όχι στους εκπαιδευτικούς.
• Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας, διαφυλάσσοντας την αξία του εκπαιδευτικού έργου και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ουδεμία αρμοδιότητα έχουν για τα ζητήματα πυρασφάλειας και γενικότερα ζητήματα ασφάλειας των εργασιακών χώρων.
• Την δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην κατεύθυνση υλοποίησης προγραμμάτων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους (από τη στιγμή που η ευθύνη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων ανήκει στους Δήμους).
• Τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου όλων των διδακτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικών περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας.
• Την πραγματοποίηση ουσιαστικών έλεγχων και την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτήρια:
i) Υποχρεωτική έκδοση και ανάληψη του κόστους του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με ευθύνη της πολιτείας.
ii) Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρασφάλειας, από τους αρμόδιους φορείς, και έγγραφη βεβαίωση για την καλή λειτουργίας τους.
iii) Τακτικός έλεγχος και απαραίτητες ενέργειες επίλυσης- διασφάλισης, από τους αρμόδιους φορείς, των σχολείων από ακραία καιρικά φαινόμενα.
• Η σύνταξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, από τις σχολικές μονάδες, είναι αδύνατη εφόσον δεν έχουν διασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις
• Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, σε κάθε σχολική μονάδα, με μόνιμο καθαριστή.
• Τη θέσπιση μητρώου ελέγχων, επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολικά κτήρια που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

1. Νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό έργο
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία τους είναι οι διενέξεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (π.χ. θέματα εισόδου γονέων στο σχολείο, βαθμολογίας μαθητών κλπ.).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, την απομάκρυνση των εκπαιδευτικών από το χώρο του σχολείου σε ώρα λειτουργίας του για να βρεθούν, αναγκαστικά, σε χώρους αστυνομικών τμημάτων για την κάθε είδους διαχείριση τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών και την κατάθεση μηνύσεων σε βάρος τους για ενέργειες που εκτελούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και της ασφάλειας των μαθητών η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. συνέταξε, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, σχέδιο πρότασης νόμου το οποίο και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε υποβάλει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ενσωμάτωσή του σε νομοθέτημα του Υπουργείου.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
«Σε Πλημμελήματα ή Πταίσματα, που φέρονται να έχουν τελεστεί κατά τον χρόνο άσκησης των διδακτικών και εργασιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξ αφορμής αυτής, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύουν».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και την ασφάλεια των μαθητών.

Δυστυχώς ούτε η παραπάνω πρόταση σχεδίου νόμου αλλά ούτε και κάποια αντίστοιχη υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Ανοιχτά επίσης παραμένουν πολλά ζητήματα που ενέχουν τον κίνδυνο απόδοσης ευθυνών προς τους εκπαιδευτικούς . Η Δ.Ο.Ε. και κατά το παρελθόν είχε τονίσει την ανάγκη της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας των σχολείων μέσω του οποίου θα λύνονταν βασικά ζητήματα ορίων ευθύνης. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με δυσάρεστα για το εκπαιδευτικό έργο και τους εκπαιδευτικούς αποτελέσματα.
Ζητάμε:
• Την υιοθέτηση της πρότασης διάταξης νόμου που κατέθεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
• Σαφή οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαιδευτικών, χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας, σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι μαθητές μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ωράριο εργασίας και τη διασφάλιση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο (κανονικές άδειες, αναρρωτικές, συνδικαλιστικές, κλπ.).

Οι αντιπρόσωποι στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Απόφαση 88ης Γ.Σ. για συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΔΟΕΑπόφαση 88ης ΓΣ
Οι δυσοίωνες για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εξελίξεις που δρομολογεί η συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο ρόλος και το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα αποτελεί η απόφαση συγχώνευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία αιφνιδιαστικά, δίχως διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα τη Μεγάλη Τρίτη. Η μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας φαίνεται να εντάσσεται σε μια, εκ του πονηρού, συζήτηση περί «ολοκλήρωσης του κύκλου των Παιδαγωγικών Τμημάτων», ερήμην του κλάδου, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Με βάση την συγχώνευση αυτή, ανοίγει ο δρόμος για ανάλογες συγχωνεύσεις στο μέλλον, με ορατό τον κίνδυνο της σύγχυσης των επιστημονικών πεδίων των τμημάτων, ανακατατάξεων με αρνητικό πρόσημο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία δασκάλων αλλά και τη δομή και τον προσανατολισμό του δημοτικού σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρόκειται να ανεχτούμε τον σχεδιασμό του μέλλοντος της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση «θολές» επιδιώξεις, ερήμην του εκπαιδευτικού κινήματος. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα λάβει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του χαρακτήρα των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και την ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου τους.

Ζητάμε:
Την άμεση ανάκληση της συγχώνευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Να μην συμπεριληφθεί το νέο τμήμα στο μηχανογραφικό με το οποίο θα δηλώσουν προτιμήσεις σχολών οι υποψήφιοι για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Αναβάθμιση-ενίσχυση της λειτουργίας και του ρόλου των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Μετεξέλιξή τους σε Παιδαγωγικές Σχολές με τμήματα προσχολικής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα να αναλάβουν πλήρως τη χορήγηση διδακτικής-παιδαγωγικής επάρκειας και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
• Έναρξη κύκλου δράσεων (ημερίδες, συναντήσεις με τους προέδρους και τις Γ.Σ. των Παιδαγωγικών Τμημάτων) με στόχο τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Οι αντιπρόσωποι στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Απόφαση της 88ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υπονόμευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από την Κ.Ε.Δ.Ε. και τον πρόεδρό της Γ. Πατούλη

ΔΟΕΑπόφαση της 88ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. για την υπονόμευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από την Κ.Ε.Δ.Ε. και τον πρόεδρό της Γ. Πατούλη

Η 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την αντιεπιστημονική, έμπλεη αντιεκπαιδευτικού μένους, στάση της Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο την υπονόμευση της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι ενέργειες του Δημάρχου Αμαρουσίου και προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Πατούλη, με τις οποίες προτείνεται η αναστολή της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρουσίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, τις οποίες ενέργειες, επίσης, καταδικάζουμε, όπως και τις ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων.

Στις εξελίξεις αυτές, τεράστιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης η οποία με την έλλειψη χρηματοδότησης (σχολική στέγη, διορισμούς) και την εμπλοκή των Δήμων στη λήψη αποφάσεων για την υποχρεωτικότητα, υπονομεύει στην πράξη την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να οδηγήσουν το Δημόσιο Νηπιαγωγείο στους Δήμους και τη λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικούς όρους

Το εκπαιδευτικό κίνημα υπερασπίζεται και στηρίζει την πλήρη εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό απαιτεί από την ελληνική πολιτεία.

Οι αντιπρόσωποι στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συγκρότηση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 3        Αθήνα 4/7/2019

ΠΡΟΣ : Τα Μ.Μ.Ε.
Συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ
ΚΟΙΝ. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν στις 26/6/2019 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος δέκα (10) παρατάξεις, ψήφισαν 658 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

Για Δ.Σ. Δ.Ο.Ε   Για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) 195          196
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 129           132
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. 112           110
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ)  110           114
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε.    45             39
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.    43             45
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. – ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)    13             15
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ     5               4
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ     1               1
ΕΝΩΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ    2               1
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ   3               1

Οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

1) Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 3 έδρες στο Δ.Σ., 2 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή και 53 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Kικινής Θανάσης
Ανδρουλάκης Μάνος
Βενετοπούλου Γιώτα

2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. : 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 35 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Πετράκης Σταύρος
Γκούμας Θανάσης

3) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 30 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Πολυχρονιάδης Δημήτρης
Παναγιώτου Χρήστος

4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ) : 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 31 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Μαρίνης Σπύρος
Ζορμπάς Αχιλλέας

5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε. .: 1 έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 10 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκλέγεται για το Δ.Σ.: Καπράνας Ζήσης

6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.: 1 έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 12 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκλέγεται για το Δ.Σ.: Τρούλης Γιώργος

7) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. – ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ): καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 4 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

8) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 1 αντιπρόσωπος για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

9) ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και κανέναν αντιπρόσωπο για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

10) ΕΝΩΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΕΝ.Α): καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και κανέναν αντιπρόσωπο για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Ιουνίου 2019, συγκροτήθηκε σήμερα 4/7/2019 :

Πρόεδρος : Κικινής Θανάσης
κιν.6974114103
τηλ.2103312793
Fax: 2103246928

Αντιπρόεδρος : Τρούλης Γιώργος
κιν. 6981636188
τηλ: 2103312794

Γενικός Γραμματέας : Πετράκης Σταύρος
κιν.6973832828
τηλ:2103312791

Ταμίας, Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων : Ανδρουλάκης Μάνος
κιν.6972679767
τηλ.2103219653

Οργανωτικός Γραμματέας
: Γκούμας Θανάσης
κιν. 6974489580
τηλ: 2103242171

Ειδικός Γραμματέας :

Καπράνας Ζήσης
κιν. 6976437186
τηλ: 2103312795

Υπεύθυνη εκδόσεων, υλικού και βιβλιοθήκης :

Βενετοπούλου Γιώτα
κιν. 6944962592
τηλ: 2103255576

Μέλη : Πολυχρονιάδης Δημήτρης
κιν.6974750410
τηλ: 2103228891

: Παναγιώτου Χρήστος
κιν.6975308409
τηλ: 2103242144

: Ζορμπάς Αχιλλέας
κιν.6981649353
τηλ:2103313717
Fax: 2103245836

: Μαρίνης Σπύρος
κιν.6972699983
τηλ : 210 3233662

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Απόφαση 88ης Γ.Σ. του Κλάδου για την άσκηση αγωγής κατά της εκπ/κού στη Σάμο

ΔΟΕΑΠΟΦΑΣΗ 88ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Η 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει ομόφωνα και απερίφραστα το γεγονός της κατάθεσης αγωγής από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βαθέος σε συνάδελφό μας, που είχε στοχοποιηθεί επειδή υπερασπίστηκε έμπρακτα τις θέσεις του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας και του κλάδου συνολικά για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων.
Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί είναι να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές μας έτσι ώστε πάνω απ’ όλα να αγαπούν τους ανθρώπους, να τους μάθουμε τις αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας.
Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και εντείνουμε την πάλη για έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό.
Ο κλάδος μας πρέπει να θωρακιστεί από πρακτικές μελών συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που παραβιάζουν τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των παιδιών και να εμποδίσει να παρεισφρήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διαμορφώσουν, σύμφωνα με τις απόψεις τους, την εφαρμογή του δικαιώματος στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Παρ’ όλο που η αγωγή, με απαίτηση μάλιστα αποζημίωσης 50.000 ευρώ, στρέφεται εναντίον της συναδέλφου μας, την αντιμετωπίζουμε σαν να στρέφεται ενάντια στον Κλάδο.
Τέτοιες αδιανόητες, για την εκπαιδευτική κοινότητα, ενέργειες, με στόχο τους εκπαιδευτικούς που έμπρακτα υπερασπίζονται τις θέσεις του κλάδου, δεν μας τρομάζουν.
• Δηλώνουμε ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε παιδιού να μορφωθεί, πόσο μάλλον των παιδιών θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
• Ζητάμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα η αγωγή.
• Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς του να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν όλους τους εκπαιδευτικούς που στοχοποιούνται ή διώκονται για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.
• Βρισκόμαστε στο πλευρό της συναδέλφου μας, όπως και κάθε άλλου συναδέλφου που τυχόν βρεθεί στη θέση της και στηρίζουμε πλήρως νομικά και οικονομικά τη συνάδελφο.

Οι αντιπρόσωποι στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.