Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση – Ημερήσια Διάταξη

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 001αΣας καλούμε στην Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.30΄ στην αίθουσα τελετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Ενημέρωση από αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ
3. Συζήτηση επί της εισήγησης της ΔΟΕ και των θεμάτων του Κλάδου
4. Προτάσεις μελών για την Ολομέλεια Προέδρων – Ψήφιση προτάσεων

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Advertisements

Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων (3-19/10/2017)

ΔΟΕΑρ. Πρωτ.207          Αθήνα 2/10/2017

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Για πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
3-19 Οκτωβρίου 2017

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Η σχολική χρονιά που ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, βρίσκει το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία σε βαθύτατη κρίση. Οι μνημονιακές πολιτικές της σκληρής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, και έχουν επιβάλει η τρόικα και οι δανειστές, συνεχίζοντας κατά γράμμα την πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα. Μισθοί και συντάξεις που μειώνονται, δραματική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, υπερφορολόγηση, ακρίβεια και ανεργία είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης τα προβλήματα αυξάνονται και οξύνονται. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να είναι μηδενικοί. Η αναπλήρωση αποτελεί τον διαρκώς αυξανόμενο τρόπο εργασίας στην εκπαίδευση σε συνθήκες ολοένα χειρότερες (αναπληρωτές άστεγοι, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και με τεράστια προβλήματα σίτισης). Οι μεταθέσεις είναι ελάχιστες, ο αριθμός των αποσπάσεων σε τραγική αναντιστοιχία με τις ανάγκες, τα κονδύλια για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων δεν επαρκούν και φτάνουν στα σχολεία με μεγάλη καθυστέρηση και με το σταγονόμετρο. Κι όλα αυτά σε ένα κλίμα όπου κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση είναι σε αρνητική κατεύθυνση (υποταγή στα κελεύσματα των εκθέσεων του ΟΟΣΑ, εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης στο δημόσιο και επέκτασή της στο χώρο της εκπαίδευσης, σε πρώτο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς με θέση ευθύνης καθώς και για τους αποσπασμένους σε διοικητικές θέσεις, αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή του μέρους του Π.Δ. 79/2017 που ενσωμάτωσε τις Υ.Α. Φίλη, με τρομερές δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες από την απουσία πάρα πολλών εκπαιδευτικών).

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις δραματικές εξελίξεις που διαρκώς περιγράφονται από τις κάθε είδους ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας

α π ο φ ά σ ι σ ε

και καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τις 3 εως και τις 19 Οκτωβρίου όπου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα καταλήξουν στην αγωνιστική πρόταση (συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις) που θα υιοθετήσουν και θα προτείνουν στην Ολομέλεια των Προέδρων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία

ΔΟΕΑρ. Πρωτ.212                    Αθήνα 8/10/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: «Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία»

Με έγγραφο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως απάντηση σε ερώτημα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό έργο κλπ.»
Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο και συγκεκριμένα στο αρμόδιο τμήμα του ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερωθήκαμε πως υπάρχει δέσμευση ότι όσο αφορά στο ζήτημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα υπάρξει επανόρθωση. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις εξελίξεις, η Ομοσπονδία θα καθορίσει την περαιτέρω στάση της.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι:
1. Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…»
2. Επιπλέον, στο N.4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν…»
Επομένως, η εξαίρεση των αναπληρωτών από τα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα που προβλέπει το συγκεκριμένο έγγραφο είναι εντελώς αστήρικτη. Όταν η ενισχυτική διδασκαλία δεν θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ωρολογίου προγράμματος, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας, παράλληλα, αναστάτωση στα σχολεία.
Καλούμε:
1. Το Υπουργείο να δώσει άμεσα λύση, ανακαλώντας τη σχετική οδηγία ώστε να μπορούν (όπως και πρέπει) οι συνάδελφοι αναπληρωτές να συμπληρώνουν το ωράριό τους με ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.
2. Όλους τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν τα ωρολόγια προγράμματα, καλύπτοντας τις ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που χρειάζονται στα σχολεία τους και με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ψήφισμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 211 Αθήνα 6/10/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και «δικαιολογία» τις περικοπές δημόσιων δαπανών με τα μνημόνια, έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, καθώς:
• Στο ξεκίνημα της κρίσης έκλεισαν το 1/3 των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας μας.
• Πετσόκοψαν τις δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχουν απομείνει.
• Κατάργησαν ακόμη και τα ελάχιστα χρήματα που διέθεταν από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων και των ΚΠΕ.
• Περιόρισαν τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ΚΠΕ, για λόγους «εξοικονόμησης» προσωπικού.
• Έχουν αφήσει απλήρωτες τις δαπάνες των ΚΠΕ όλης της χώρας εδώ και μήνες, ενώ παράλληλα έχουν κόψει κάθε κρατική επιχορήγηση στα ΚΠΕ από το 2011!

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:
 Στην άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλών για δαπάνες των ΚΠΕ.
 Στην κρατική επιχορήγηση με δαπάνες που θα προβλέπονται από τον προϋπολογισμό των ΚΠΕ και των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων.
 Στη διάθεση κατάλληλου χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις για δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι μαθητές κι εκπαιδευτικοί.
 Στη δημιουργία νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 Στην κάλυψη με κρατική δαπάνη όλων των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι γονείς.

Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, η λύση δεν είναι το ξεπούλημα και η καταστροφή του δημόσιου και φυσικού πλούτου για χάρη αδηφάγων οικονομικών συμφερόντων, αδίστακτων επιχειρηματιών και πολυεθνικών. Ο φυσικός πλούτος (το νερό, η ενέργεια, οι προστατευόμενες περιοχές, τα δάση κι οι παραλίες) πρέπει να προστατευτούν ως στοιχεία απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί η πείνα, η φτώχεια κι η εξαθλίωση αλλά και για να συμβάλουν στη διατροφική και ενεργειακή αυτάρκεια.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, φέρνοντας παράλληλα έναν άνεμο ανανέωσης στα σχολεία, συνδέοντάς τα με ό,τι τα περιβάλλει, δηλαδή με τη φύση και την κοινωνία, δίνοντας λόγο και ρόλο στους μαθητές κι εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα, τη ζωή τους και το σχολείο.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι: Θέλουμε ενεργούς ευαισθητοποιημένους για το περιβάλλον πολίτες με κριτική σκέψη και συνείδηση; Θέλουμε να καλλιεργήσουμε αξίες προστασίας της φύσης, του πολιτισμού, και των μνημείων; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε πρέπει να στηρίξουμε ενεργά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με εκπαιδευτικούς, με χρήματα, με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με ώρες κατάλληλες στο σχολικό πρόγραμμα.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Δελτίο τύπου για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας

ΔΟΕΠραγματοποιήθηκε, στις 28/9/2017, η συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, έπειτα από πρόσκλησή του.
Ως Δ.Ο.Ε. αναμέναμε ότι ο Υπουργός θα προχωρούσε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ζητήματα κομβικής σημασίας για τον κλάδο (διορισμοί, κάλυψη των κενών-προσλήψεις αναπληρωτών, αποσπάσεις εκπαιδευτικών, εκπαίδευση προσφύγων, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, οργανικές θέσεις ειδικοτήτων, αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων κ.α.). Τελικά τα θέματα τα έθεσε, για μια ακόμα φορά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δίχως να λάβει, ουσιαστικά, απαντήσεις.

Αντίθετα ο κ. Υπουργός εμφανίστηκε να υπαναχωρεί σε καίρια ζητήματα όπως των πιστώσεων που πρόκειται να διατεθούν για την Α/βάθμια εκπαίδευση και της στελέχωσης των τμημάτων υποδοχής για τα προσφυγόπουλα. Η δέσμευση για εξάντληση όλων των διαθέσιμων, για την Α/βάθμια, πιστώσεων μετατρέπεται σε επανεξέταση των κενών, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια διάσταση ανάμεσα στην εκτίμηση των κενών από τις υπηρεσίες του υπουργείου και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία.

Ο κ. Υπουργός έκανε μια σύντομη αναφορά, δίχως συγκεκριμένες προτάσεις, για το θέμα των σχολικών συμβούλων (αναβάθμιση του θεσμού δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις) και για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης (δίχως να αναφέρει συγκεκριμένο πλάνο). Επίσης, στο αίτημα για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, που έθεσε για μια ακόμη φορά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ο Υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση.

Ως Δ.Σ. εκτιμούμε ότι συναντήσεις, όπως αυτή, δίχως ουσιαστικό σχεδιασμό και δεσμεύσεις (από πλευράς Υπουργείου), δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου της εκπαίδευσης και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για την έναρξη του σχολικού έτους

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 001αΈναρξη σχολικού έτους 2017-18

Μια ακόμα σχολική χρονιά ξεκινάει, η όγδοη στα χρόνια των μνημονίων, και τα προβλήματα στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης οξύνονται. Παρά τις επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που έγιναν  για τη «φωτογραφία» του πρώτου κουδουνιού της 11ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επίσπευση της πρόσληψης της πρώτης φάσης των αναπληρωτών και τη «διευθέτηση» του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού με ισχνές μεταθέσεις-αποσπάσεις και στοχευμένες υπεραριθμίες-μετακινήσεις εκπαιδευτικών, όλες οι επιλογές και κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας στο δρόμο προς την έναρξη της φετινής χρονιάς έγιναν με δύο βασικές στοχεύσεις:

  • Πρώτον να παγιωθεί και να κατοχυρωθεί το σύνολο των περικοπών σε εκπαιδευτικό έργο, τμήματα, διδακτικές ώρες και εκπαιδευτικούς, που εισήγαγαν οι Υπουργικές αποφάσεις και οι ρυθμίσεις Φίλη για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την Ειδική Αγωγή.
  • Δεύτερον να εισαχθούν νέοι θεσμικοί δρόμοι περικοπών που θα συμμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο στις απαιτήσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ για «εξορθολογισμό δομών και προσωπικού στη Δημόσια Εκπαίδευση», βλέπε ΠΔ 79/17 για το οποίο θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Στη λογική των περικοπών η Διοίκηση και το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισαν τους λειτουργικούς υποβιβασμούς σχολικών μονάδων στην περιοχή μας, που οδηγούν στη ραγδαία διάλυσή τους.

Στη λογική της «έγκαιρης» προετοιμασίας για την έναρξη της χρονιάς έγιναν οι υπηρεσιακές μεταβολές πρόωρα και τελικά άκαιρα, αφού οι ελλείψεις σε προσωπικό διαπιστώνονται τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, όταν οι εκπαιδευτικοί αιτούνται τις πολύμηνες άδειες (ανατροφής κλπ) και όταν πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές των μαθητών που, μερικές φορές, αλλάζουν τα δεδομένα.

Οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό είτε από τις παραπάνω αποφάσεις είτε από τους ανεπαρκείς διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, καθιστούν δύσκολη υπόθεση τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων. Εσχάτως δε, είχαμε και πισωγύρισμα στην προ του 1998 εποχή, αφού ζητήθηκε από διευθυντή σχολείου να αναλάβει και τάξη για να καλυφθούν κενά, ως να μην φτάνει η υπερφόρτωση με υποχρεώσεις των διευθυντών.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε τέτοιες πρακτικές και καταγγέλουμε κάθε προσπάθεια με αλχημείες να εμφανίζονται λιγότερα τα κενά.

Τα παιδιά του δοκιμαζόμενου και σκληρά φορολογούμενου λαού, αξίζουν ένα δημόσιο σχολείο με πλήρη ανάπτυξη, με δασκάλους κι εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε διδακτήρια νέα ή συντηρημένα, που να πληρούν τις προϋποθέσεις και να αντιστοιχούν στις ανάγκες της ολόπλευρης μόρφωσής τους, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει. 

Καλούμε τον Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να κάνουν αυτό το καθήκον τους.

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

                  Νικολαΐδης Νικόλαος                                           Μπεχτσούδη Αγγελική