Καταγγελία για τον ορισμό αναπληρωτή αιρετού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 576          Αθήνα 20/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Καταγγελία για τον ορισμό αναπληρωτή αιρετού στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έγινε δέκτης καταγγελίας από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νομού Έβρου για το ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με απόφασή του (Αρ.Πρωτ.: Φ. 30/1565Β-20/2/2018) όρισε ως αναπληρώτρια του τακτικού αιρετού μέλους στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, κ. Τσίρτση Παναγιώτη, συνάδελφο η οποία δεν προτάθηκε από «τις οικείες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών» όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Π.Δ. 1/2003 αλλά από τον Σύλλογο Καθηγητών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου, ο οποίος ούτε αντιπροσωπευτικός είναι, αφού έχει ως μέλη του εκπαιδευτικούς μόνο συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ούτε αριθμητικά εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων (περίπου 35) ενώ, επιπλέον, δεν ανήκει στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Ο κ. Περιφερειακός Διευθυντής περιφρόνησε την πρόταση – ορισμό των τεσσάρων Συλλόγων του νομού Έβρου (Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας), οι οποίοι εκπροσωπούν όλοι μαζί τα περίπου 1000 εγγεγραμμένα μέλη τους, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του νομού και ερμήνευσε κατά το δοκούν τη σχετική νομοθεσία αναφερόμενος σε «εκπροσώπηση κλάδων – ειδικοτήτων» στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κάτι που δεν τίθεται από τον νόμο. Πρόκειται, αναμφίβολα, για την εφαρμογή μιας πολιτικής προκλητικών παρεμβάσεων στο δημοκρατικό χώρο της εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον κ. Περιφερειακό Διευθυντή από το να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση του και να ορίσει ως αναπληρωματικό μέλος τη συνάδελφο που προτείνουν οι τέσσερεις Σύλλογοι , προχωρώντας στην αποκατάσταση της νομιμότητας και του αισθήματος δικαίου.

Καλούμε τον κ. Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωσή της απόφασης του κ. Περιφερειακού Διευθυντή διαψεύδοντας την αίσθηση ότι υιοθετεί την ενέργειά του.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Advertisements

Λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 577         Αθήνα 20/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το από 29/1/2018 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης», καταγγέλλει τη δημοτική αρχή του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής για την απόφασή του για την ταυτόχρονη λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. του Δήμου, με τη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων όπου αυτά συστεγάζονται, εντός του διδακτικού ωραρίου.

Η λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στο χώρο των σχολείων από τις 14:00 ή ακόμα και από τις 12:30 δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών, εγείρει σοβαρότατα ερωτηματικά για την πρόθεση των δημοτικών αρχών να υποκαταστήσουν λειτουργίες του δημόσιου σχολείου, λειτουργεί ανταγωνιστικά με το ολοήμερο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία τόσο για τη λειτουργία των σχολείων όσο και των Κ.Δ.ΑΠ. Πρόκειται δηλαδή για μια παράνομη λειτουργία.

Στο Π.Δ.79/2017, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», στην 3η παράγραφο του άρθρου 18 «Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση – Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών», αναφέρεται πως: «Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους».

Επίσης, στην Υ.Α. με αριθμό Φ.Ε.Κ. 2991/Β/19-09-2016 αναφέρεται ότι: «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα».

Παρά τις ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής με σκοπό να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών, να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και να μην παραμένουν εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας άτομα που δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται (Οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.ΑΠ., αλλά και όσοι απασχολούνται σε αυτά, δεν είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου), η δημοτική αρχή δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια αποκατάστασης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. στα σχολεία του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής σε χρόνο πέραν του διδακτικού ωραρίου ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε και την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Καταγγελία για τις υβριστικές επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 575        Αθήνα 20/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Καταγγελία για τις υβριστικές επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη του την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δράμας και το έγγραφό του με α. π. 22/19-03-2018 που αναφέρεται σε δημοσίευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο πυροδότησε εκατοντάδες κατάπτυστα σχόλια, κοινοποιήσεις και δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικές σελίδες εντύπων (εφημερίδα Στόχος http://www.stoxos.gr/2018/03/blog-post_167.html?m=1), τα οποία διασύρουν και προσβάλλουν όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης, καταγγέλλει όλους αυτούς, οι οποίοι αβασάνιστα και ανεύθυνα, έσπευσαν να λοιδορήσουν – υβρίσουν εκπαιδευτικούς, εκτοξεύοντας απειλές συνοδευόμενες από εθνικιστικές κορώνες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει τις συναδέλφους, οι οποίες υπέστησαν όλο αυτό το δημόσιο διασυρμό και απαιτεί από την πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να μπει φραγμός σε νοσηρά φαινόμενα όπως το παραπάνω.
Καλούμε το σύνολο της κοινωνίας να καταδικάσει τους υβριστές, να απομονώσει τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές, να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και να σταθεί αρωγός και αλληλέγγυά τους ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών μας.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και απόφαση για κινητοποίηση

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 572    Αθήνα 17/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας με αίτημα την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών.
Η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηση κινητοποιήσεων

«Μηδέν», ήταν η απάντηση του Υπουργού Παιδείας στο μοναδικό ερώτημα που του έθεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. «πόσοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά;» στη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι « όσα λέγονταν ως αριθμοί μέχρι τώρα ήταν στον αέρα», προφανώς αναφερόμενος και στον εαυτό του αλλά και στους προκατόχους του στο υπουργείο Παιδείας που υπόσχονταν χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και ανέφερε για μια ακόμη φορά τις αιτιάσεις των δημοσιονομικών περιορισμών και του ασφυκτικού ελέγχου από τους θεσμούς ως βασικούς λόγους για τη μη πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση.
Οι αναφορές για ανακοίνωση διορισμών μέχρι τον Οκτώβριο με ορίζοντα τριετίας και υπό το πρίσμα των παραπάνω περιορισμών δεν αφήνουν στον κλάδο περιθώρια εφησυχασμού και αναμονής. Επιπλέον, η μαζική και δυναμική πανεκπαιδευτική, πανελλαδική κινητοποίηση της 16ης Μαρτίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, αποτελεί ένα ακόμα ελπιδοφόρο μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης και μας δείχνει το δρόμο για τη συνέχεια.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε αμέσως μετά την αποχώρησή του από τη συνάντηση εκτίμησε ότι το κεντρικής σημασίας αίτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών υπερβαίνει, πλέον, την αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, αφορά αναπόσπαστο στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής των μνημονιακών περικοπών και απάντηση πρέπει να δώσει ο Πρωθυπουργός.

Αποφασίσαμε:
Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής δράσης την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (με 3ωρη στάση εργασίας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του απογευματινού προγράμματος και των ΔΥΕΠ και 3ωρη από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη την ημέρα).
Την ίδια ημέρα στη 1.30 μ. μ. πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα Προπύλαια με πορεία προς τη Βουλή και το Προεδρικό Μέγαρο με στόχο τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει στο αίτημα του κλάδου για την άμεση πραγματοποίηση, από την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19, όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση και που έχουν εξαγγείλει κατά καιρούς οι υπουργοί της Κυβέρνησής του.
Την ίδια ώρα πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου.
• Την πραγματοποίηση στο χρονικό διάστημα από 19 έως 28 Μαρτίου 2018 κύκλου Γενικών Συνελεύσεων στους Συλλόγους όλης της Χώρας με στόχο τη συσπείρωση των συναδέλφων και την ενδυνάμωση του αγώνα.
• Την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

Παλεύουμε για:
• μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
• ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) άμεσα σε όλη τη χώρα,
• στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
• εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,
• μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό σχολείο,
• αύξηση δαπανών για την παιδεία, υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για συμβασιούχους γενικών καθηκόντων

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 571        Αθήνα 14/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Σχετικά με τον θεσμό των Συμβασιούχων Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων κάνουν αναγκαία τη σταθερή υποστήριξη από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως και μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα.
Πάγια θέση μας είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, τόσο στην εκπαίδευση όσο και για όλους τους εργαζόμενους. Είναι όμως πραγματικότητα, η επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής, υλοποιώντας μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις ελαστικής εργασίας ορισμένου χρόνου (3/μηνα,5/μηνα,8/μηνα κλπ).
Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση των σχολικών βοηθών (συμβασιούχοι γενικών καθηκόντων), θεσμό που για πρώτη φορά εισάγεται στην εκπαίδευση, οι οποίοι αποτελούν βοηθητικό προσωπικό με υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Καθώς οι ανάγκες των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων είναι ιδιαίτερα αυξημένες, το έργο που οι παραπάνω εργαζόμενοι παρέχουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την εγκύκλιο 203376/Δ1-11.12.15 «Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση» κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό.
Εντός του Μαρτίου, οι 8μηνες συμβάσεις τους λήγουν, κάτι που πρόκειται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχολικές μονάδες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά τη θεσμοθέτηση μόνιμων θέσεων Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων (Σχολικών Βοηθών) με την επέκταση του θεσμού σε όλα τα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Κήρυξη επιπλέον 3ωρης στάσης εργασίας στις 16 Μαρτίου 2018

cropped-cf83cf86cf81ceb1ceb3ceb9ceb4ceb1-cf83cf85cebbcebbcebfceb3cebfcf85-001ceb1ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Ορεστιάδα,  13/03 /2018                 ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ         Αρ. Πρωτ.:    6

Ορέστου 7 – 682 00 Ορεστιάδα

Ιστοσελίδα: https://syllogosordas.wordpress.com                          E-mail: syllogosordas@gmail.com

ΠΡΟΣ: : 1. Τη Δ/νση ΠΕ Έβρου

 1. Μέλη του Συλλόγου

ΚΟΙΝ.: 1. ΔΟΕ

 1. Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Έβρου
 2. Συλλόγους Εκπ/κών ΠΕ Έβρου
 3. Τοπικά ΜΜΕ

 ΘΕΜΑ : Κήρυξη επιπλέον 3ωρης στάσης εργασίας στις 16 Μαρτίου 2018

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 κι έπειτα και από την πρόσκληση που δέχτηκε από τον Υπουργό Παιδείας για πραγματοποίηση συνάντησης την Τετάρτη 7 Μαρτίου, αποφάσισε ομόφωνα έπειτα από τη συζήτηση επί των προτάσεων που  αρχικά είχαν κατατεθεί, τα παρακάτω:

 • Δεν συμμετέχουμε στη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας. Η μεγαλειώδης συγκέντρωση της 2 Μαρτίου, η οποία χτυπήθηκε βίαια από τα Μ.Α.Τ., μια μόνο οδό συνάντησης με την πολιτική ηγεσία αφήνει ανοιχτή, αυτήν της συνάντησης με αγωνιστική κινητοποίηση.
 • Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις, κηρύσσοντας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, ημέρα 24ωρης απεργιακής δράσης (με 3ωρη στάση εργασίας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και 3ωρη από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη την ημέρα).
 • Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στη 1 μ. μ. δίνοντας το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για αληθινή στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που τη συρρικνώνουν και περικόπτουν τις θέσεις εργασίας (π.χ. τριμελείς επιτροπές εγγραφών των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 79/2017) σε εφαρμογή των κατευθύνσεων που θέτουν οι «θεσμοί» και ο Ο.Ο.Σ.Α.

Παλεύουμε για:

 • μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
 • 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα,
 • στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,
 • μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό σχολείο,
 • αύξηση δαπανών για την παιδεία,
 • υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κηρύσσει επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για την ίδια ημέρα, Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού και καλεί όλους τους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές να συμμετάσχουν στα προγραμματισμένα συλλαλητήρια.  

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Νικολαΐδης Νικόλαος                                           Μπεχτσούδη Αγγελική