Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ στον Έβρο

Το Νομαρχιακό Τμήμα Έβρου της ΑΔΕΔΥ μας ενημερώνει για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κοινωνικού Πολύκεντρου στο Νομό.

Σας στέλνουμε τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα και παρακαλούμε να τηνπροωθήσετε στα μέλη σας με την παράκληση να ενημερωθούν εγκαίρως οι συνάδελφοι που κάθε σύλλογος εκπροσωπεί. Το πρόγραμμα που προορίζεται για τον Έβρο και το Διδυμότειχο είναι το «Διοικητικές & οργανωτικές ικανότητες«.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται σταδιακά από το Σεπτέμβριο 2015  έως και τον Οκτώβριο 2015. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευομένων λήγει στις 23/08/2015, ημέρα Κυριακή. Αν δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων πιθανότατα θα δοθεί παράταση μετά από συνεννόηση του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου με το Κοινωνικό Πολύκεντρο μετά και από την οργανωτική καθυστέρηση που προέκυψε όσον αφορά την έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων.
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι αίτηση. Η επιλογή των επιμορφούμενων θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή του Κοινωνικού Πολύκεντρου» με βάση τη μοριοδότηση που ορίζει η «Πρόσκληση ενδιαφέροντος».
Η αναλυτική πρόσκληση εκπαιδευομένων (επισυνάπτεται) καθώς και η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου kpolykentro.gr και πιο συγκεκριμένα στο ακόλουθο link:
(να διαβάσετε την πρόσκληση και να συμπληρώσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις – θα πρέπει να τα εκτυπώσετε όλα και την ηλεκτρονική αίτηση – και να τα στείλετε ταχυδρομικώς):
Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ.Σας στέλνουμε και το ΦΕΚ 1592/30-09-2010 (συνημμένο αρχείο pdf).Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010).