Χωροθέτηση ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                              Ορεστιάδα, 21/02/2017
ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                  Αρ. Πρωτ.: 4
Ορέστου 7 – 682 00 Ορεστιάδα
Ιστοσελίδα: https://syllogosordas.wordpress.com
E-mail: syllogosordas@gmail.com
ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας
2. Αντιδήμαρχο κ. Περιστεράκη Ιωάννη
ΚΟΙΝ.: 1. Δήμαρχο Ορεστιάδας
2. Τα μέλη του Συλλόγου

ΘΕΜΑ : Χωροθέτηση ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κύριε Αντιδήμαρχε,
Το θέμα της σχολικής στέγης και ειδικά των Νηπιαγωγείων είναι έντονο σχεδόν στο σύνολο των Δήμων της χώρας και ιδίως των μεγάλων και πυκνοκατοικημένων. Στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια, μετά την παράδοση των διδακτηρίων του 6ου, 8ου, 7ου και 1ου νηπιαγωγείου λύθηκε το πρόβλημα και παρέμεινε μόνο το 4ο Νηπιαγωγείο φιλοξενούμενο-συστεγαζόμενο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Η προσπάθεια να αποκτήσει δική του στέγη και το 4ο Νηπιαγωγείο ήταν επιβεβλημένη και χαιρόμαστε που τελεσφορεί. Η χωροθέτηση, όμως, του νέου διδακτηρίου εντός του προαυλίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου δεν μας βρίσκει σύμφωνους.
Οι σχολικές αυλές αποτελούν πολύτιμο πόρο του σχολείου. Απαρτίζουν τον εξωτερικό χώρο του σχολικού συγκροτήματος, όπου οι μαθητές έως και τον ένα τέταρτο της ημέρας τους κινούνται, αθλούνται, παίζουν, προσεγγίζοντας ελεύθερα και αυθόρμητα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικολογικά γεγονότα που αγγίζουν τη ζωή τους, προωθώντας παράλληλα τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξή τους. Το μέγεθος, ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά που περιέχουν καθώς και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι σχολικές αυλές από το προσωπικό και τους μαθητές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη ζωή, στην υγεία των μαθητών και στο έργο του σχολείου, βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το θέμα μας δείχνει την εξέλιξη προς το χειρότερο αναφορικά με το μέγεθος των προαυλίων και τον αναλογούντα ανά μαθητή χώρο. Οι πρώτες μελέτες, το 1894, αποτελούνταν από σχέδια για τον υπαίθριο σχολικό χώρο, υπολογισμένο στη βάση των 10 τ.μ. ανά μαθητή. Οι προδιαγραφές του 1930, όπως και εκείνες του 1894, υπολόγιζαν τον υπαίθριο σχολικό χώρο στη βάση των 10 τ.μ ανά μαθητή. Το 1978 η επάρκεια του αύλειου χώρου ορίσθηκε σε 10 τ.μ. ανά μαθητή (ακριβώς όσο προβλεπόταν από τους κανονισμούς του 1894), εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις σε μεγάλες πόλεις, στις οποίες επιτρεπόταν να μειωθεί στα 8 τ.μ. Σήμερα οι απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας για την επάρκεια χώρου της σχολικής αυλής είναι κατά πολύ λιγότερες από όλες τις παλαιότερες περιόδους και προβλέπουν 3 τ.μ. ανά μαθητή στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους και 4,5 τ.μ., όταν ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 20.000 κατοίκων. Θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε τη ριζική μείωση των απαιτήσεων για υπαίθριο σχολικό χώρο με την αύξηση του κόστους της πολεοδομημένης γης, σε συνδυασμό με την ανάγκη αύξησης των διδακτηρίων.
Στην περίπτωση του 4ου Νηπιαγωγείου ενδεχομένως οι προδιαγραφές να τηρούνται, το συμφέρον όμως των μαθητών του 4ου Δημοτικού τόσο σήμερα όσο και προοπτικά στο χρόνο απαιτεί τη διατήρηση του ελεύθερου αύλειου χώρου και την αναβάθμισή του.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η χωροθέτηση του νέου διδακτηρίου σε έναν ήδη σχολικό χώρο, επίπεδο και με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά αγνοεί βασικές παραμέτρους σε σχέση με τους μαθητές του δημοτικού αλλά και με άλλες χρήσεις του προαυλίου, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου, σ’ έναν οικισμό που στερείται πλατείας.
Το 4ο Νηπιαγωγείο που επιβάλλεται να ανεγερθεί θα μπορούσε να χωροθετηθεί σε άλλο διαθέσιμο χώρο π.χ. στο προαύλιο του καταργηθέντος 5ου Δημοτικού ή σε οικόπεδο που θα υποδείξει με ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης ή με αγορά ο Δήμος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 23/2/2017 και συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα που απευθύνουν πολλά πρωτοβάθμια σωματεία για συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 2 μ.μ. με κεντρικό αίτημα την πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών και κάλυψη των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών, κηρύσσει δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας (12-2 και 2-4) για εκείνη την ημέρα και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών

ΔΟΕΕπιθέσεις κατά εκπαιδευτικών σε Ικόνιο, Περιστέρι, Κερατσίνι

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αφορμή διαφόρων ειδών επιθέσεις (φραστικές, νομικές κλπ.) που δέχονται οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων στο Ικόνιο, το Περιστέρι, το Κερατσίνι και αλλού από μερίδα γονέων, καθώς και την ένταση που βιώνουν, καθημερινά σχεδόν, μετά την ένταξη των προσφυγόπουλων στα συγκεκριμένα σχολεία, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Στηρίζουμε τις/τους συναδέλφους με όλους τους τρόπους (συνδικαλιστικά, νομικά, ηθικά)  για οποιαδήποτε περίπτωση πράξεων που θίγουν την προσωπικότητά τους, δυσκολεύουν ή παρακωλύουν το παιδαγωγικό τους έργο ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στον εργασιακό τους χώρο. Η προσπάθεια εκφοβισμού των εκπαιδευτικών και η παρέμβαση στο πώς και τι θα διδάσκουν αποτελεί ανοιχτή πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα. Πόσο μάλλον όταν αυτή γίνεται με έναυσμα την εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων στη δημόσια εκπαίδευση.

Καταδικάζουμε τις φραστικές επιθέσεις, που έχουν δεχτεί από μερίδα γονέων προσπαθώντας να φορτώσουν στις/στους εκπαιδευτικούς τις όποιες πολιτικές ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν προκύψει μετά τον ερχομό των προσφυγόπουλων στα σχολεία.

Κάνουμε σαφές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πως οι εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούνται από πρακτικές που παραπέμπουν στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του κλάδου.

Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο σχολείο, υπερασπιζόμενες/οι τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

 

Φόρος 29% στα έσοδα των σχολικών επιτροπών

ΔΟΕΠρος
1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη Πάνο
2. Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
3. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γιώργο
Κοιν.
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Νέα μείωση των εσόδων λειτουργίας των σχολείων. Φόρος 29% στα έσοδα των σχολικών επιτροπών

 Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, εδώ και χρόνια έχουν μειωθεί πάνω από 50%, από τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Συχνά, κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλοί δήμοι δεν αποδίδουν τις λειτουργικές δαπάνες όπως οφείλουν ή κινούνται με αδιαφανείς διαδικασίες επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη λειτουργία των σχολείων.

Μέρος της οικονομικής ενίσχυσης των σχολείων, αποτελούν τα έσοδα από  την εκμίσθωση των κυλικείων (από τους μαθητές και τους γονείς τους δηλαδή) που είναι εξαιρετικά μειωμένα λόγω της οικονομικής δυσχέρειας των οικογενειών.

Όμως με νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.17) τα έσοδα αυτά θα φορολογούνται ως εισόδημα από …επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 29% και μάλιστα αναδρομικά!!

Οι συνέπειες της εφαρμογής αυτής της εγκυκλίου θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για τη λειτουργία των σχολείων, αφού αφενός θα μειωθούν τα έσοδα από τις, πενιχρές, λειτουργικές δαπάνες, αφετέρου η προσπάθεια να μεταφερθεί το κόστος στα κυλικεία θα αναγκάσει πολλά από αυτά να κλείσουν.

Απαιτούμε :

Την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου

Την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργείων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας.

Διεκδικούμε

           Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των σχολείων,  στην κατεύθυνση της έμπρακτης στήριξης του δημόσιου σχολείου.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης Ορεστιάδας, διερμηνεύοντας  και τα αισθήματα του συνόλου των εκπ/κών, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στα εξοντωτικά μέτρα της υπερφορολόγησης και του ασφαλιστικού, που θέτουν την οριστική ταφόπλακα στην επιβίωση των μικρομεσαίων αγροτών και δημιουργούν τις συνθήκες παραπέρα ερημοποίησης της υπαίθρου.

Πολλοί από εμάς προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον τεράστιο αγώνα των πατεράδων μας που εκτεθειμένοι  σε αντίξοες συνθήκες πάλευαν και παλεύουν, με τη φύση και τις αντιαγροτικές πολιτικές της Ε.Ε  και των κυβερνήσεων, να θρέψουν τις οικογένειες τους και όλο το λαό.

Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών και καλούμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, ανακαλώντας τα μέτρα που οδηγούν στο ξεκλήρισμα μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου και να πάρει όλα τα μέτρα, που είναι αναγκαία, για την αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, που είναι από τους πιο βασικούς τομείς για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι κοινοί αγώνες εργαζομένων-αγροτών που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι απεργίες και τα συλλαλητήρια ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα, αποτελούν παρακαταθήκη,  για νέους αγώνες. Μπορούμε με κοινό αγώνα  όχι μόνο να βάλουμε φρένο στην ολομέτωπη επίθεση, αλλά και να περάσουμε στην αντεπίθεση ανατρέποντας αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική.

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός», που προωθούν διάφοροι κύκλοι και κυβέρνηση, θα έχει απέναντί του την αγωνιστική συμπαράσταση όλων των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Νικολαΐδης Νικόλαος                                           Μπεχτσούδη Αγγελική