Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για τα ζητήματα της Προσχολικής Αγωγής

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 493    Αθήνα 30/1/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για τα ζητήματα της Προσχολικής Αγωγής

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 30/1/2018, συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα της θεσμοθέτησης της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης και του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξέθεσε, για μια ακόμη φορά, τις απόψεις του και κατέθεσε το υπόμνημα «Για το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής» (που είχε καταθέσει και στη σύνοδο των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων στις 27/1/2018).
Ο Υπουργός Παιδείας, αφού επανέλαβε τη δέσμευσή του για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης (θα περιληφθεί στο επόμενο σχέδιο νόμου), δεσμεύθηκε ότι:
• Ο τίτλος που θα φέρει το υπό ίδρυση τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό του τμήματος Βρεφονηπιοκόμων) θα είναι διακριτός από αυτόν των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δεν θα φέρει τον όρο «Προσχολική».
• Στο σχέδιο νόμου οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι σπουδές του κάθε τμήματος θα είναι διακριτές.
• Θα υπάρχει στο σχέδιο νόμου πρόβλεψη για Π.Δ. με το οποίο θα ορίζονται με σαφήνεια τα διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του νέου τμήματος.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η συζήτηση είχε θετικά στοιχεία για τα οποία κρίσιμο σημείο θα είναι η νομοθέτησή τους. Θεωρούμε, όμως, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο δίχρονο νηπιαγωγείο (αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και καλεί τον κλάδο να βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα για την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Υπόμνημα για το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 461    Αθήνα 26/01/2018
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Tη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων
Των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Θέμα: Για το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δόθηκε η ευκαιρία της ανάπτυξης ενός πολύ δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τους Προέδρους και τα μέλη Δ.Ε.Π. των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Ο διάλογος, δυστυχώς, αναπτύχθηκε με αφορμή τις συνεχείς συζητήσεις περί συγχωνεύσεων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. για τις οποίες εκφράσαμε και εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας.
Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται κατατεθειμένο στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και πρόκειται εντός των επομένων ημερών να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις που φαίνεται να προδιαγράφονται για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση με βάση τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου, αφού:
• Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. υπαγόταν μέχρι σήμερα στις Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αφού οι απόφοιτοι του παρέχουν αγωγή και φροντίδα, ενώ με βάση το σχέδιο νόμου υπάγεται στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, εντασσόταν στο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας).
• Με την Υ.Α. Φ253/142542/Α5 ΦΕΚ 2995/τ.Β/31-8-2017 το τμήμα που σπουδάζουν σήμερα οι Βρεφονηπιοκόμοι (Τμήμα Προσχολικής Αγωγής) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατατάχτηκε στο 1ο επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Σε αυτό το πεδίο ανήκουν και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
• Με την υπαγωγή του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τη μετακίνησή του από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημιουργείται σύγχυση διότι ο τίτλος «Προσχολική Αγωγή» είναι ταυτόσημος και περιλαμβάνεται και στους τίτλους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών. Με πολύ απλά λόγια δεν θα φαίνεται πουθενά ότι από το τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αποφοιτούν Βρεφονηπιοκόμοι.
• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται από το Φ.Ε.Κ. 203/τ.Α΄ /23.12.1991, όπου αναφέρεται ότι «1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας». Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με τη θεσμοθέτηση του ενός έτους υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το 2006 (και στην πράξη περιόρισε τα επαγγελματικά τους δικαιώματα μέχρι την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και με την προοπτική της θεσμοθέτησης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, επιβάλλει τον σαφή καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος για το ηλικιακό πεδίο 0 – 4 ετών. Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη , αφού το Νηπιαγωγείο είναι μέρος της Α/θμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα είναι μέρος της υποχρεωτικής 14χρονης εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να μην δημιουργείται καμία σύγχυση και να μην υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης των σπουδών και άρα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και του νέου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πρέπει:
• οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι σπουδές του κάθε τμήματος να είναι διακριτές, 4-6 και 0-4 αντίστοιχα,
• οι τίτλοι των πτυχίων, των τμημάτων και των σχολών να είναι διακριτοί. Συγκεκριμένα ο τίτλος « Προσχολική Αγωγή – Προσχολική Εκπαίδευση » περιλαμβάνεται στους τίτλους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά – επαγγελματικά αντικείμενα των αποφοίτων τους.
• τα επαγγελματικά δικαιώματα επίσης να είναι διακριτά (νηπιαγωγείο 4-6 και παιδικοί σταθμοί 0-4),
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για άλλη μια φορά, τα εξής:
• Μια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των παραπάνω τμημάτων: 1. Βάλλει κατά των επιστημονικά διακριτών ρόλων της βρεφικής φροντίδας – μέριμνας και της αγωγής – εκπαίδευσης που, τεκμηριωμένα, πρέπει να παρέχονται σε διακριτές δομές Πρόνοιας για την ηλικιακή κατηγορία 0-4 ετών (Βρεφονηπιακός- Παιδικός Σταθμός) και Εκπαίδευσης για τις ηλικιακές κατηγορίες 4-6 ετών (Νηπιαγωγείο) 2. Συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση της δημόσιας εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επιχειρήθηκε και στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου) καθώς και για την είσοδο των κουπονιών (vouchers), των διδάκτρων – τροφείων και των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης «ενιαίας» λειτουργίας της εκπαίδευσης). Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία (δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης.
• Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με τον Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 ετών). Στη σημερινή συγκυρία η θεσμοθέτηση της 2χρονης δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, για την οποία έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας, είναι υπό αίρεση όσο συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος για τη λειτουργία παράλληλων δομών σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς
• Η αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο προκύπτει κι από το γεγονός ότι θα μειώσει τις όποιες ανισότητες στην εκπαίδευση των προνηπίων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
• Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή, συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που οφείλει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Στα Δημόσια Νηπιαγωγεία παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, υπάρχουν δομές (Ειδικά νηπιαγωγεία, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά.) για υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές που απουσιάζουν από τους παιδικούς σταθμούς.
• Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει επομένως όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση – ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Το Νηπιαγωγείο είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης – το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-3,5 ετών, των εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν.
Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις προτάσεις για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

Διεκδικούμε :
• Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .
• Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
• Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συμπαράσταση στους εννέα τούρκους αντικαθεστωτικούς

Αρ. Πρωτ. 464     Αθήνα 29/1/2018ΔΟΕ
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Συμπαράσταση στους εννέα (9) Τούρκους αντικαθεστωτικούς

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την ανησυχία του αναφορικά με τις καταγγελίες για τις συνθήκες σύλληψης και κράτησης των εννέα (9) Τούρκων αντικαθεστωτικών, καθώς και για τη βασιμότητα των κατηγοριών που τους αποδίδονται.
Θεωρούμε ως στοιχειώδη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προϋποθέσεων δίκαιης δίκης.
Είναι προφανές, πως οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να διασφαλιστούν με την έκδοση των συλληφθέντων στην Τουρκία, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με την ένταση της αυταρχικής πολιτικής και τις αλλεπάλληλες διώξεις δημοκρατικών πολιτών από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Περιφερειακές συσκέψεις για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 462      Αθήνα 26/01/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Δ.Ο.Ε. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, που αφορά άμεσα τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των εκπαιδευτικών, και με δεδομένη την πρόθεση για διαμόρφωση πρότασης ευρύτατης αποδοχής, προχωρά στην εξειδίκευση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την θετική επίτευξη διαμόρφωσης της τελικής πρότασης του κλάδου για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνουμε, για άλλη μια φορά, ότι η πρόταση του Υπουργείου, έχει προβλήματα, λάθη και σημεία που χρήζουν επανεκτίμησης, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας σοβαρής συζήτησης πάνω στην οποία μπορεί να κυμανθεί η νέα διαδικασία που ξεκινά η Δ.Ο.Ε.
Τονίζουμε, επίσης, ότι για εμάς αποτελεί προαπαιτούμενο της όλης συζήτησης, επί του οποίου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να δεσμευτεί, η διασφάλιση του ότι οι αλλαγές στη μοριοδότηση των σχολείων δεν θα συνδεθούν με τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων, την κατάργηση τμημάτων και την απώλεια θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, κάτι για το οποίο εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης καλεί όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη συμβολή και υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (που θα βρεθούν στις περιφέρειες συσκέψεις) ώστε να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια (και σε τελικό στάδιο σε κεντρικό επίπεδο) εισηγήσεις ευρύτατης αποδοχής, υπεράνω κλειστών θεωρήσεων τοπικής οπτικής.
Βασικές κατευθύνσεις που θέτει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πάνω στις οποίες καλούνται τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και οι αιρετοί να κυμανθούν για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι οι εξής:
α) Να θεωρηθεί αποδεκτό το εύρος μορίων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας ανά νομό-περιοχή (π.χ. εάν σε ένα νομό η πρόταση ορίζει ως ανώτατο όριο τα 9 ή 10 μόρια στο πιο απομακρυσμένο σχολείο να θεωρηθεί το μέγιστο που μπορεί να μπει στην περιοχή)
β) Οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων, στη νέα φάση προτάσεων που ξεκινά, να διακρίνονται από ευελιξία ώστε να μπορεί να γίνει σύνθεση και διαμόρφωση περιφερειακής και κεντρικής πρότασης.
γ) Οι όποιες προτάσεις- διορθώσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες με βάση σταθμισμένα κριτήρια, στη βάση αυτών που τίθενται από το Π.Δ 111/2016.
Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν αφού προηγουμένως υπάρξει αναλυτική επεξεργασία σε επίπεδο Συλλόγων και Νομών και θα γίνουν με τη μορφή στρογγυλών τραπεζιών εργασίας. Οι αναλυτικές προτάσεις που θα διαμορφώνονται θα στέλνονται άμεσα, ηλεκτρονικά, στη Δ.Ο.Ε. και θα κοινοποιούνται σε όλους τους Συλλόγους.
Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και πόλεις,
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

• Κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Ξάνθη
• Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη
• Κρήτη στο Ηράκλειο

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2018

• Πελοπόννησος στην Τρίπολη
• Στερεά Ελλάδα στην Αταλάντη
• Ήπειρος στα Ιωάννινα
• Δυτική Ελλάδα στην Πάτρα
• Θεσσαλία στη Λάρισα

Εξ αιτίας των γεωγραφικών – συγκοινωνιακών δυσχερειών δεν θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και για τα νησιά Ιονίου. Οι Σύλλογοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να φροντίσουν με μεταξύ τους επικοινωνία να διαμορφώσουν προτάσεις τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν προς τη Δ.Ο.Ε.
Στις περιοχές Ανατολικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά που αποτελούν τμήματα της περιφέρειας Αττικής αλλά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια, εάν οργανωθούν συγκεντρώσεις ανά Διεύθυνση καλό θα ήταν να υπάρξει συνεννόηση και με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ώστε να γίνει δυνατή η παρουσία μελών του Δ.Σ. (σε ημερομηνίες άλλες από τις δύο παραπάνω).

Μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων θα εκτιμηθεί, εφόσον υπάρξει συνεννόηση και κατάληξη πρότασης σε περιφερειακό επίπεδο, εάν θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στελεχών (Με τη συμμετοχή των Αιρετών Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε., των Πρόεδρων των Συλλόγων και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) στην Αθήνα ώστε να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Δ.Ο.Ε. Τονίζουμε ότι εάν διαπιστωθεί ότι οι προτάσεις που διαμορφώνονται δεν αφήνουν περιθώρια σύνθεσης και σχηματισμού ολοκληρωμένης τελικής πρότασης, η κεντρική σύσκεψη στην Αθήνα δεν θα πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό θα υπάρξει νέα ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για την εγκύκλιο «η τσάντα στο σχολείο»

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 453 Αθήνα 25/1/2018

Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για την εγκύκλιο έγκρισης υλοποίησης δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο» 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα σχολεία την εγκύκλιο Φ.7/219218 /Δ1/13-12-2017, η οποία υλοποιεί την δράση «Η τσάντα στο σχολείο» που αποτελεί απόφαση του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. (πράξη 49/30-11-2017).

Επειδή τις τελευταίες ημέρες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δέχτηκε πολλά ερωτήματα σε σχέση με το αν η υλοποίηση της δράσης αυτής έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την άποψη της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε., Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα, η εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί σε εφαρμογή κάποιου νομοθετήματος αλλά με βάση απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως δεν συνάγεται υποχρεωτικότητα εφαρμογής της εγκυκλίου.  Εναπόκειται στην παιδαγωγική κρίση των Συλλόγων Διδασκόντων να εκτιμήσουν, ελεύθερα, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα εφαρμογής της, όπως επίσης εναπόκειται στην κρίση κάθε διδάσκοντα να επιλέξει το εύρος και το χρονοδιάγραμμα των κατ’ οίκον εργασιών με βάση τη δυναμική της τάξης του, επιλέγοντας, πιθανόν, και ημέρες που δεν θα αναθέσει κατ’ οίκον εργασίες. Είναι σαφές ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων που έχουν αποφασίσει την υλοποίηση της δράσης, θεωρώντας ότι ήταν υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουν,  μπορούν να επανεκτιμήσουν ανά πάσα στιγμή τη στάση τους και να αποφασίσουν διαφορετικά.

Σε σχέση με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

  • Η ρητορική για το σεβασμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και συνολικά των αναγκών της παιδικής ηλικίας έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Ο «χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών» συναρτάται άμεσα με τα αναλυτικά προγράμματα, τους διδακτικούς στόχους κάθε τάξης και τα σχολικά εγχειρίδια. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τίποτε από τα παραπάνω, συνεχίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό το πεδίο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την έγκριση και για την επόμενη χρονιά (Φ.31/205016/Δ1/24-11-2017), του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Β΄ Δημοτικού – ενός βιβλίου που μαζί με το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο μαθηματικών της Ε΄ τάξης έχει επισύρει την κριτική των εκπαιδευτικών, όπως αναδείχτηκε και από σχετική έρευνα της ΔΟΕ το 2007.
  • Ο στόχος ουσιαστικής υποστήριξης του μειωμένου χρόνου «δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών» που είναι το βασικό επικοινωνιακό τέχνασμα της σχετικής εγκυκλίου, προσκρούει στις πολιτικές ελαστικών σχέσεων εργασίας και κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και συνεχίζει απρόσκοπτα η σημερινή κυβέρνηση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση κάθε οικογενειακού προγραμματισμού.
  • Η αναβάθμιση της σχολικής ζωής συνδέεται άμεσα με τις συνολικές εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν στην αναβάθμιση των όρων λειτουργίας του σχολείου και στήριξης των δομών του ( αύξηση δαπανών για την παιδεία, μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, μείωση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, μείωση της διδακτέας ύλης, ολοήμερο σχολείο για όλους τους μαθητές, πραγματική παράλληλη στήριξη των μαθητών που την χρειάζονται, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών, δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών και χώρων ανάγνωσης). Όμως, οι μνημονιακές αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση.
  • Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται για μία ακόμα φορά – όπως και στην περίπτωση των σχολικών γευμάτων – να αγνοεί την σχολική πραγματικότητα. Υπάρχει σειρά πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της δράσης, όπως η απουσία κατάλληλων χώρων για την φύλαξη της σχολικής τσάντας, η λειτουργία τμημάτων ολοήμερων στις ίδιες αίθουσες που καλούνται να αφήσουν τις τσάντες τους οι μαθητές/τριες, η ανάγκη που θα προκύψει για τους μαθητές/τριες του ολοήμερου να μεταφέρουν το απαραίτητο υλικό τη Δευτέρα το πρωί κλπ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να συζητήσουν και να αποφασίσουν ελεύθερα στη βάση του παιδαγωγικού σχεδιασμού και της ομαλής λειτουργίας της σχολικής τους μονάδας και, κυρίως, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους σχετικά με την υλοποίηση ή όχι του προγράμματος.

Από το Δ.Σ. τη Δ.Ο.Ε.

Αίτημα συνάντησης για την Προσχολική Αγωγή

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 445 Αθήνα 17/1/2018
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Αίτημα συνάντησης για την Προσχολική Αγωγή

Κύριε Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις που προδιαγράφονται για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση με βάση τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που κατατέθηκε στις 11/1/2018 προς επεξεργασία στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μαζί σας.

Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε σώμα

ΑΔΕΔΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε σώμα

Σημερινή συνεδρίαση, Τρίτη 16 του Γενάρη 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως εξής:

1. Πάιδας Γιάννης: Πρόεδρος (6937712046 y.paidas@hotmail.com)

2. Κουτσιουμπέλης Σταύρος: Γενικός Γραμματέας (6977474607 st.koutsi@gmail.com)

3. Πετρόπουλος Γιώργος: Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (6977599260 gpetro68@gmail.com)

4. Μπράτης Δημήτρης: Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Οργανωτικού και Νομαρχιακών Τμημάτων (6974750402 d.mpratis@gmail.com)

5. Σαβόπουλος Στέφανος: Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Οικονομικού (6944867136 savopoulosstef@gmail.com)

6. Μακράκης Γιώργος: Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας (6932708450 makrakisg@gmail.com)

7. Μετόκης Ιωάννης: Ταμίας (6972887933 metokis58@yahoo.gr) 8. Παπαναστάσης Χρήστος: Οργανωτικός Γραμματέας (6932272134 papanastasischristos@yahoo.gr)

Μέλη: Αρβανιτίδης Αλέκος, Γκότσης Στάθης, Καλομοίρης Γρηγόρης, Λυμπεράς Χαράλαμπος, Μαρίνης Σπύρος, Πανουτσάκου Βέτα, Παπαγεωργόπουλος Γιάννης, Πολυμερόπουλος Βασίλης και Τουλγαρίδης Κώστας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.