Όχι στις δράσεις ιδιωτικών φορέων που προάγουν την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 752        Αθήνα 22/6/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Θέμα: Όχι στις δράσεις ιδιωτικών φορέων που προάγουν την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, την πλήρη αντίθεσή του στην συστηματική επιχείρηση καλλιέργειας στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία κουλτούρας ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Βασικοί άξονες αυτής της αντίληψης είναι η κατεύθυνση της εκπαίδευσης σε ένα αγοραίο, ανταγωνιστικό και καταναλωτικό προσανατολισμό, η λειτουργία των σχολείων με όρους επιχείρησης, η γονεϊκή επιλογή σχολείων, οι ριζικές περικοπές των δημόσιων εκπαιδευτικών δαπανών. Σε αυτή την προοπτική κινούνται οι βασικές κατευθύνσεις που χαράσσουν υπερεθνικοί οργανισμοί (βλ. και τελευταία έκθεση ΟΟΣΑ) και, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, αποτελούν βασική συνιστώσα στην εκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων στη χώρα μας.

Πρόσφατη περίπτωση τέτοιας προσπάθειας αποτελεί η συμμετοχή και αρκετών δημόσιων σχολείων στον ιδιωτικό διαγωνισμό Education Leaders Awards, που πραγματοποιεί, για τρίτη χρονιά, επ’ αμοιβή (κατά περίπτωση) αξιολόγηση της δουλειάς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων από επιτροπή που αποτελείται, ως επί το πλείστο, από θεσμικούς εκπροσώπους της ιδιωτικής εκπαίδευσης (των εργοδοτικών οργανώσεων που έχουν εκφραστεί δημόσια κατά της επίβλεψης των ιδιωτικών σχολείων από το κράτος και υπέρ των voucher στην εκπαίδευση), ξένους προς τη δημόσια εκπαίδευση, εμπλεκόμενους επιστημονικά ή/και πρακτικά με το μάρκετινγκ και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόεδρος της Επιτροπής του φετινού, τρίτου, διαγωνισμού ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευση μέσω των μαζικών συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων, το πάγωμα των διορισμών, το κλείδωμα των πινάκων προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και την αξιολόγηση-χειραγώγηση.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει εναντιωθεί και συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες, αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Είναι απόλυτα κατανοητή η ανάγκη της σχολικής κοινότητας να αναδείξει, στο πλαίσιο της συλλογικής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου ως κύτταρου πολιτισμού και αλληλεγγύης, τη σπουδαία δουλειά που φέρει σε πέρας κάτω από τις αντίξοες συνθήκες των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών. Γι’ αυτό και τους καλούμε με κάθε αγωνιστική και επιστημονική δράση μας να δυναμώσουμε τον αγώνα για ένα δημόσιο σχολείο αντάξιο των αναγκών των μαθητών μας που θα αγκαλιάζει την γνήσια εκπαιδευτική αγωνία τους, μακριά από διαγωνισμούς και δράσεις που προωθούν φανερά ή κρυφά τα σχέδια υποβάθμισης της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης ως βασικής, συνταγματικής υποχρέωσης της πολιτείας και προώθησης μοντέλων που αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως εμπόρευμα και πηγή ιδιωτικού κέρδους και όχι ως πολύτιμο, δημόσιο αγαθό και ωθούν τα σχολεία σε μια λογική ανταγωνισμού και αξιολόγησης.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Αποδοχή γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τα πρόσωπα που ορίζουν οι γονείς ως συνοδούς των μαθητών (νηπίων) για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή τους από το νηπιαγωγείο

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 743        Αθήνα 14/6/2018
Προς
τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τα πρόσωπα που ορίζουν οι γονείς ως συνοδούς των μαθητών (νηπίων) για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή τους από το νηπιαγωγείο

Κύριε Υπουργέ
Στις 6 Οκτωβρίου 2017 ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πύργου, απηύθυνε ερώτημα προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με το κατά πόσο είναι νόμιμη η παράδοση νηπίου κατά την αποχώρησή του από το νηπιαγωγείο σε ανήλικο μαθητή της Ε΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου, τονίζοντας ότι ο πατέρας του νηπίου σκόπευε να κινηθεί νομικά απέναντι στις συναδέλφους νηπιαγωγούς που αρνούνταν να δεχτούν κάτι τέτοιο.
Το ερώτημα απαντήθηκε με γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα, η οποία σημείωνε ότι «… ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να φροντίζει για την ασφάλεια των νηπίων, δεν μπορεί να αρκείται σε μία απλή υπεύθυνη δήλωση των γονέων, ότι το ανήλικο θα παραληφθεί από τον εξίσου ανήλικο [11ετή] αδελφό του» και ότι εάν «… ο εκπαιδευτικός παραμένει στην τυπική και μόνο διαπίστωση της ύπαρξης της υπευθύνου δηλώσεως, τότε δεν αποκλείεται η τέλεση του αδικήματος της εκθέσεως, αφού ο εκπαιδευτικός φέρει εκ της ιδιότητας του την υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία και την ασφάλεια των νηπίων, που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων του».
Κάνοντας αναφορά στην παραπάνω γνωμοδότηση και την επιχειρηματολογία της, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με εισηγητή τον πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Γεώργιο Σινάνη, εξέδωσε τη γνωμοδότηση με αριθμό 34/8-3-2018 με την οποία τονίζει ότι «Δεν μπορεί να ορισθεί… από γονέα/κηδεμόνα μαθητή νηπιαγωγείου ότι το πρόσωπο που θα συνοδεύει το νήπιο κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτού προς και από το νηπιαγωγείο, θα είναι άλλος μαθητής του δημοτικού (ανήλικος)» καθώς και ότι σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει «…θα πρέπει προς αποτροπή κινδύνων, να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να γίνουν οι δέουσες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1532 του Α.Κ. και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, σχετικά με την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση νηπίου.»
Για να αποκτήσει, όμως, δεσμευτικό για τη διοίκηση χαρακτήρα η παραπάνω γνωμοδότηση, σύμφωνα με το τυπικό, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μέχρι και σήμερα προβλήματα στο έργο των εκπαιδευτικών.
Θεωρούμε, επομένως, επιβεβλημένη την άμεση αποδοχή από μέρους σας της παραπάνω γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Διατήρηση της οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού

Στο Ν. 4547/18 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 102/18, τ.Α΄, προβλέπεται η διατήρηση, για 5 χρόνια, της οργανικής τους θέσης των εκπ/κών που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, όπως ίσχυε πριν το Ν. 4415/16 αυτής της κυβέρνησης.

Άρθρο 94
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1895 (Α’167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι τις 31.8.2018.
Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης ως υπεράριθμος.»

2. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α’ 78).
β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την ιστορία:
Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προέβλεπαν την απώλεια της οργανικής θέσης.

Στο Ν. 4027/11 (ΦΕΚ 233/11, τ.Α΄) «Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν».

Με το Ν. 4186/13 Άρθρο 35 παρ. 2 Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)».

Οριστική Ημερήσια Διάταξη 87ης Γενικής Συνέλευσης 23-25/6/18

ΔΟΕΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
87ης Γενικής Συνέλευσης
23 – 25 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο:
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
• Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
• Οικονομικός απολογισμός οικον. έτους 2017 – Προϋπολογισμός χρήσης οικον. έτους 2019
• Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
• Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο :
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018-2019
A. Διεκδικητικό Πλαίσιο

I. Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση
II. Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακά – ασφαλιστικά)
III. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Β. Πρόγραμμα Δράσης

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
87ης Γενικής Συνέλευσης
23 – 25 Ιουνίου 2018

Το τέλος της συνδικαλιστικής χρονιάς 2017-2018 βρίσκει το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία σε βαθύτατη κρίση. Οι μνημονιακές πολιτικές της σκληρής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, και έχουν επιβάλει η τρόικα και οι δανειστές, συνεχίζοντας την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα. Απαξιωμένοι μισθοί και συντάξεις, δραματική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, υπερφορολόγηση, ακρίβεια και ανεργία είναι η πραγματικότητα που εξακολουθούν να βιώνουν οι εργαζόμενοι.
Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης τα προβλήματα οξύνονται. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να είναι μηδενικοί παρά τις επαναλαμβανόμενες ανέξοδες υποσχέσεις της κυβέρνησης.
Η αναπλήρωση αποτελεί τον, διαρκώς αυξανόμενο, τρόπο εργασίας στην εκπαίδευση σε συνθήκες ολοένα χειρότερες (εκπαιδευτικοί με οξυμένα προβλήματα στέγασης σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τεράστια προβλήματα σίτισης και με υποβαθμισμένα εργασιακά δικαιώματα).
Οι μεταθέσεις ήταν για μια ακόμη φορά ελάχιστες, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία και να αιμορραγούν οικονομικά εργαζόμενοι μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους παρά τις τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης.
Τα κονδύλια για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων δεν επαρκούν και φτάνουν στα σχολεία με μεγάλη καθυστέρηση και με το σταγονόμετρο υπό καθεστώς υποχρηματοδότησης, παρά τις όλο και πιο αυξημένες λειτουργικές τους ανάγκες.
Κι όλα αυτά σε ένα κλίμα όπου πολλές αλλαγές στην εκπαίδευση είναι σε αρνητική κατεύθυνση (υποταγή στα κελεύσματα των εκθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α., απόπειρα επιβολής της υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής στο σχολείο, εφαρμογή πλαισίου αξιολόγησης με χαρακτηριστικά χειραγώγησης στο δημόσιο και επέκτασή του στο χώρο της εκπαίδευσης με διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις υποστηρικτικές δομές, αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή του μέρους του Π.Δ. 79/2017 που ενσωμάτωσε αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις της Υ.Α. Φίλη καθώς και από τη λειτουργία των 3μελών επιτροπών για τις εγγραφές, περαιτέρω συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, εμπορευματοποίηση της Παιδείας, «λειψή» εφαρμογή της θεσμοθετημένης δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν, υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο από νηπιαγωγούς αφού νηπιαγωγοί δεν προσλαμβάνονται, νηπιαγωγεία δεν κτίζονται, η Κ.Ε.Δ.Ε. δημιουργεί τεράστια προβλήματα επιδιώκοντας να «προσαρτήσει» τα νηπιαγωγεία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδείας δεν εξασφαλίζει την υποχρεωτική φοίτηση ακόμα και στους 184 Δήμους που επελέγησαν για την υλοποίησή της.
Στον αντίποδα των συνεχών εξαγγελιών επικοινωνιακού χαρακτήρα για χιλιάδες μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, βρίσκεται η συνεχιζόμενη εφαρμογή της πολιτικής της αδιοριστίας με την προοπτική της πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών να βρίσκεται ακριβώς στο μηδέν από τη στιγμή που δεν προβλέπεται κανένας μόνιμος διορισμός, αφού «οι ισχύοντες δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (σύμφωνα με κυβερνητικά χείλη).
Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές, απλώς, αναφορές στον όγκο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση.
Η υιοθέτηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ της μνημονιακής λογιστικής του «εξορθολογισμού» και των περικοπών στην δημόσια εκπαίδευση, υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο.
Η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται υπό τη σκιά των παρατεταμένων «διαπραγματεύσεων» της κυβέρνησης με τους «θεσμούς» για νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, για «κόφτη» διαρκείας σε μισθούς και συντάξεις και μετά το 2018, για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, για δραματική μείωση του αφορολόγητου και εφαρμογή φοροεπιδρομής στα εισοδήματα των εργαζομένων είναι δυσβάσταχτη.
Οι πολιτικές των αλλεπάλληλων μνημονίων, της σκληρής λιτότητας, πάντα και μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων (χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας), της σταδιακής αποδόμησης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της «ακύρωσης» των κοινωνικών αγαθών, που επιβάλλεται από τους «Θεσμούς» και εκτελείται κατά γράμμα και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας.
Αποδείχθηκε περίτρανα πως οι σκληροί και οργανωμένοι αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος έφεραν, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελέσματα. Με τις δυναμικές μας κινητοποιήσεις, τις σκληρές διαπραγματεύσεις, τις θέσεις και προτάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων και των αποφάσεων των συλλογικών μας οργάνων, πετύχαμε την κατάργηση της υπουργικής απόφασης για το +10% σε κάθε τμήμα, την κατοχύρωση ως διδακτικής της πρώτης ώρας του ολοήμερου προγράμματος του δημοτικού σχολείου (ώρα σίτισης), τη θεσμοθέτηση της 2χρονης δημόσιας, δωρεάν, υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο από νηπιαγωγούς (με ισχυρό αντίπαλο τα οικονομικά λόμπι της χώρας, την Κ.Ε.Δ.Ε., τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών παιδικών σταθμών, τις συντεχνιακές ομάδες κλπ), την διαφαινόμενη κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δηλ. του ΠΔ 152 κ.α.
Είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούμε στο δρόμο και να αγωνιστούμε για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντεργατικής πολιτικής. Απαιτείται αφύπνιση και συλλογικότητα με δυναμικούς αγώνες. Έχουμε χρέος, όλοι μαζί, να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα για ν’ ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και το σύνολο των κοινωνικών αγαθών και κατακτήσεων.
Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εισηγείται στις Γ.Σ. των Συλλόγων:

I. Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση

Επί σειρά ετών οι Υπουργοί Παιδείας «βομβαρδίζουν» τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς με κενές περιεχομένου εξαγγελίες μόνιμων διορισμών (Ν. Φίλης 20.000 διορισμοί, Κ. Γαβρόγλου από τους 20.000 στο μηδέν…) εφαρμόζοντας μια παρελκυστικής πολιτική (σε βαθμό εμπαιγμού).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια της πολιτικής των μηδενικών διορισμών, των μαζικών συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων (2011-2013), που σε συνδυασμό με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων ετών έχει δημιουργήσει ένα απογυμνωμένο από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δημόσιο σχολείο, δίνει τη μάχη για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων για την εκπαίδευση, χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών.
Οι μαζικές – δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο ανέδειξαν, για μια ακόμη φορά, το ζήτημα αλλά τα αιτήματά μας δεν έλαβαν, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τις απαντήσεις που αρμόζουν στη σημασία τους.
Όπως έχουμε ήδη τονίσει, για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το κομβικής σημασίας αίτημα της άμεσης πραγματοποίησης μαζικών, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-19, αφορά αναπόσπαστο στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής των μνημονιακών περικοπών και χρειάζεται κεντρική κυβερνητική απάντηση.
Δεν υπάρχει, πλέον, κανένα περιθώριο ανοχής.

Διεκδικούμε:
• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου, σύμφωνα με τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη δομή της εκπαίδευσης (αριθμός μαθητών ανά τμήμα κλπ.).
• Προσλήψεις αναπληρωτών μόνο όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, με συμβάσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα αντίστοιχα των μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατάργηση της ωρομισθίας, του θεσμού των Α.Μ.Ω. και της ελαστικής εργασίας.

II. Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακά – ασφαλιστικά)
Είναι σαφές ότι κυρίαρχο αίτημα της Δ.Ο.Ε. αποτελεί η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχούς μετακίνησης από χρόνο σε χρόνο σε όλη τη χώρα. Οι επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, αφού δεν μπορούν να αποκτήσουν μια μόνιμη και σταθερή σχέση με τους μαθητές τους, είναι πολύ σοβαρές.
Με βάση τα παραπάνω, αποτελεί ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει τεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας τα τελευταία χρόνια, η θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει η πολιτεία, ως αποκλειστικά υπεύθυνη (με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων, της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.) για την όλο και πιο εκτεταμένη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, να αντιληφθεί ότι το καθεστώς που διέπει τους όρους πρόσληψης και εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι, επιεικώς, απαράδεκτο.
Η μη ταυτόχρονη και με πολλές μορφές (ως προς την πληρωμή και το ωράριο) πρόσληψη των αναπληρωτών αποτελεί το σημείο έναρξης της εφαρμογής ανισοτήτων και αδικιών μεταξύ τους για να προχωρήσουμε στην άνιση, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αντιμετώπισή τους σε θέματα επιδομάτων θέσης, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας κ.α. και των εργασιακών τους δικαιωμάτων συνολικά. Βασικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι τα εξής:
• Δημοσιοποίηση όλων των λειτουργικών κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών, με πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την έγκαιρη πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών. Τα μόνα κενά είναι εκείνα που προκύπτουν έκτακτα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα οποία όμως είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν οι αναπληρωτές.
• Η πρόσληψη των αναπληρωτών να γίνεται σε όλα τα κενά στην α’ φάση και για την ειδική και για τη γενική αγωγή, με εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι επόμενες φάσεις πρόσληψης να είναι μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνυπηρέτησης των συζύγων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
• Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά επιδόματα θέσης ευθύνης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
• Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
• Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.
• Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης κλπ.) με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων, αφού για χρήση άνω των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας παύει να προσμετράται. Επιπρόσθετα, οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες να δικαιούνται, όπως και οι μόνιμες, άδεια επαπειλούμενης κύησης και ανατροφής κι όχι μόνο τη δυνατότητα άνευ αποδοχών.
• Αξιοκρατική τοποθέτηση αναπληρωτών, σε όλα τα λειτουργικά κενά, από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (και όχι τους Δ/ντες Εκπ/σης) με βάση τη σειρά τους στους πίνακες αναπληρωτών. Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης – με απόφαση των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. – των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας
• Πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές, ίδια με των μόνιμων.
III. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Από τότε που ιδρύθηκε η Δ.Ο.Ε., τη δεκαετία του ’20, το αίτημα για πανεπιστημιακή μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Απαιτούσαμε και απαιτούμε επιμόρφωση που να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, όχι μόνο για να αναβαθμιστεί το σχολείο, αλλά και για να γίνει η μόρφωση υπόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Υπογραμμίζουμε, επίσης, ότι το τετράπτυχο: μόρφωση – επιμόρφωση – μεταπτυχιακές σπουδές – μετεκπαίδευση, είναι ένα ενιαίο σύνολο και πρέπει από, επιστημονικής πλευράς, έτσι να αντιμετωπίζεται. Η επιμόρφωση, για μας, δεν είναι διαδικασία που αυτή καθαυτή επιφέρει αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας, όσο στρατηγική που προωθεί στα σχολεία ένα περιβάλλον και μια νοοτροπία εργασίας που ευνοεί και διευκολύνει την εκπαιδευτική αλλαγή. Μακροπρόθεσμος στόχος της επιμόρφωσης, είναι η αλλαγή του «πολιτισμού της καθημερινότητας» του σχολείου.
Την τελευταία εικοσαετία τα επιμορφωτικά προγράμματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα για τους εκπαιδευτικούς. Όσα, δε, υλοποιούνταν ήταν προσαρμοσμένα, κυρίως, στα επίπεδα ενδιαφέροντος εκείνων που τα υλοποιούσαν και όχι των εκπαιδευτικών. Δεν ήταν, δε, λίγες οι περιπτώσεις που ήταν κακής ποιότητας. Επίσης πολλά ιδιωτικά προγράμματα, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης στόχευαν στην «εκμετάλλευση» της ελπίδας αδιόριστων και αναπληρωτών συναδέλφων με την προσδοκία επιπλέον μοριοδότησης για πρόσληψη. Είναι εδραιωμένη η πεποίθηση στον εκπαιδευτικό κόσμο ότι τα προγράμματα γίνονταν κυρίως για να απορροφηθούν τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία εξαντλούσαν τις χρηματοδοτήσεις στο επίπεδο των επιμορφωτών, χωρίς να έχει προβλεφθεί έστω και η ελάχιστη αποζημίωση για τους επιμορφούμενους οι οποίοι με τεράστιο κόστος (οικονομικό, προσωπικό, οικογενειακό) γέμιζαν τις αίθουσες, προσδοκώντας σε κάτι το ουσιαστικό, το οποίο δεν έπαιρναν.
Για τη Δ.Ο.Ε. η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής διαδρομής του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία που ακολουθεί τον εκπαιδευτικό σε όλη τη σταδιοδρομία του και δεν ταυτίζεται απλώς με την κάλυψη ενδεχόμενων κενών στη βασική εκπαίδευσή του. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και θα προσαρμόζεται στις εσωτερικές διεργασίες και προβληματισμούς του κάθε εκπαιδευτικού και στις ανάγκες του για περαιτέρω εξέλιξη.

Διεκδικούμε:
• Εισαγωγική επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη.
• Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
• Ενδοσχολική επιμόρφωση.
• Η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.
• Να γίνει προσπάθεια η επιμόρφωση να γίνεται με μετακίνηση των επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων.
• Να υπάρχει διαρκής διαδικασία αποτύπωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που θα υπηρετεί ως βάση στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων.
• Χρήση και μεικτών μοντέλων επιμόρφωσης που θα συνδυάζουν δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διαδικασίες με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.
• Επιμορφωτικές δυνατότητες που να καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.
• Στοχευμένη επιμόρφωση, με την υλοποίηση ειδικών-εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, με την επιστημονική συνδρομή των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων.
• Να δημιουργηθεί ανοιχτό μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς. Οι επιμορφωτές να προέρχονται, κυρίως, από το χώρο της μάχιμης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί της πράξης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, κλπ.), έτσι ώστε η επιμόρφωση να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη.
• Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες της επιμόρφωσης (ένταξη στο μητρώο, επιλογή επιμορφωτών, αμοιβές, επιλογή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών κλπ.).
• Να καλύπτονται όλα τα έξοδα κίνησης των εκπαιδευτικών (οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, κλπ).
• Να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις (ιδιαίτερα σε αυτές με μεγάλη χρονική διάρκεια).
• Επαναλειτουργία των διδασκαλείων – σε όλα τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής – με δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους.

• Επανέναρξη της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε όσους παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών.

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.