Κοινή ανακοίνωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών για την ένταξη των αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων
Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών

Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2020

Κοινή ανακοίνωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών για την ένταξη των αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

ΔΟΕ-Πρυτάνεις Β 22-2-20
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα, για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά της χώρας μας, κοινή σύσκεψη της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών και το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να τοποθετήσει εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών στα ελληνικά δημόσια Νηπιαγωγεία.
Μια τέτοια πρόθεση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου, στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης παραβλέποντας βασικές παιδαγωγικές αρχές και τελικά οδηγεί στη σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου, αγνοώντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων 4-6 ετών.
Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναθεωρήσει τη στάση της λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη επιστημονικά θέση μας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
1. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
3. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΑΠΘ)
4. Παιδαγωγική Σχολή (ΑΠΘ)
5. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
6. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα την Φλώρινα
8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
9. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
10. Σχολή Επιστημών Αγωγής
11. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
12. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
14. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
15. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
16. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
17. Σχολή Επιστημών Αγωγής
18. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
19. Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20. Σχολή Επιστημών Αγωγής
21. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης( Π.Τ.Δ.Ε.)
22. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ )
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
23. Σχολή Επιστημών Αγωγής
24. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης( ΠΤΔΕ)
25. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
27. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1983, με έδρα την Πάτρα
28. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)

Κοινή ανακοίνωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών για το άρθρο 50 του Ν. 4653/2020

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ   Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων
Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2020

Κοινή ανακοίνωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Συνόδου των Προέδρων και
Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών
για το άρθρο 50 του Ν. 4653/2020

ΔΟΕ-Πρυτάνεις Α 22-2-20ΔΟΕ-Πρυτάνεις Β 22-2-20
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα, για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά της χώρας μας, κοινή σύσκεψη της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
H Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών και το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας εκφράζουμε την ιδιαίτερη ανησυχία και αντίθεσή μας στην προσπάθεια αναγνώρισης τίτλων σπουδών ιδιωτικών κολλεγίων ως ισότιμων με αυτούς ελληνικών Πανεπιστήμιων, για τον διορισμό́ εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που επιχειρεί η κυβέρνηση με το άρθρο 50 του Ν.4653/2020.
Θεωρούμε ότι η νομοθετική αυτή διάταξη συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, πλήττει καίρια τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστήμιων που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και οδηγεί αναπόδραστα στην υποβάθμιση του επιπέδου της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση κατάργηση της σχετικής διάταξης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
1. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
3. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΑΠΘ)
4. Παιδαγωγική Σχολή (ΑΠΘ)
5. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
6. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έδρα την Φλώρινα
8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
9. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
10. Σχολή Επιστημών Αγωγής
11. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
12. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
13. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
14. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
15. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
16. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
17. Σχολή Επιστημών Αγωγής
18. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
19. Τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20. Σχολή Επιστημών Αγωγής
21. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης( Π.Τ.Δ.Ε.)
22. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ )
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
23. Σχολή Επιστημών Αγωγής
24. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης( ΠΤΔΕ)
25. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
27. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1983, με έδρα την Πάτρα
28. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στην ψήφιση του αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού νομοσχεδίου, Πέμπτη 27/2/2020

Αρ. Πρωτ. 459  ΔΟΕΑθήνα 26/2/2020

Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στην ψήφιση του αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού νομοσχεδίου
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00,
έξω από το κτίριο της Βουλής

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 27/2/2020, ώρα 18:00, έξω από το κτίριο της Βουλής, με αφορμή την ψήφιση του αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού νομοσχεδίου.
Η πραγματοποίηση της απεργίας στις 18 Φεβρουαρίου, το πλήθος και το μέγεθος των αντιδράσεων από όλον τον πολιτικό κόσμο, τα συνδικάτα και την κοινωνία συνολικά κατέδειξαν ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι μόνη της στην ψήφιση του νέου αντιασφαλιστικού τερατουργήματος που ολοκληρώνει και θεοποιεί το έκτρωμα Κατρούγκαλου. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας δηλώνει αντίθετη στα νέα αντιλαϊκά μέτρα.

Διεκδικούμε:
 Απόσυρση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου Βρούτση και μη ψήφισή
του από τη Βουλή.
 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό
και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων.
 Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων.
 Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.
 Καθιέρωση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα εγγυάται
αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
 Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.
 Επαναφορά των ειδικών συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν3075/02 για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών.

Συμμετέχουμε μαζικά στο Συλλαλητήριο
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ. στη Βουλή

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των τμημάτων Εξομοίωσης

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 458     Αθήνα 26/2/2020

Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για τη λειτουργία τμημάτων Εξομοίωσης

Μετά τις συναντήσεις που είχε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την Υπουργό Παιδείας καθώς και με τους Προέδρους και Κοσμήτορες των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών Δασκάλων και Νηπιαγωγών, όπου έθεσε το ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών, αποφοίτων των 2ετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών, από τις προκηρύξεις των μόνιμων διορισμών (με βάση τον Ν.4589/19 του οποίου απαιτούμε την κατάργηση) εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης, σας ενημερώνουμε ότι στην πλειοψηφία των Παιδαγωγικών Τμημάτων είτε λειτουργούν είτε υπάρχει η πρόθεση δημιουργίας τμημάτων εξομοίωσης πτυχίων διετούς φοίτησης αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ΠΕ 70 και ΠΕ 60, κάτι το οποίο σε σημαντικό βαθμό εξαρτάται από το πλήθος των αιτήσεων.

Παρακαλούμε πολύ τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών να ενημερώσουν τους συναδέλφους με έγγραφό τους και να καταγράψουν τον αριθμό των ενδιαφερόμενων (μονίμων και αναπληρωτών) καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας του καθενός προκειμένου το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να τα καταθέσει στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με σκοπό την έναρξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία τμημάτων εξομοίωσης πτυχίων.

Από το Δ.Σ.της Δ.Ο.Ε.

Περιφερειακή σύσκεψη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΟΕΑρ.Πρωτ: 454        Αθήνα 20/2/2020

Προς
1.Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
2. Τους αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
3. Τα μέλη των Συλλόγων

Περιφερειακή σύσκεψη με αντικείμενο τις υπηρεσιακές μεταβολές

Ξάνθη, 18 Μαρτίου 2020 ώρα 18:00

Tην Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, ώρα 18:00΄, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης (κέντρο Ξάνθης), θα πραγματοποιηθεί περιφερειακή σύσκεψη των συνδικαλιστικών στελεχών της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με αντικείμενο τις υπηρεσιακές μεταβολές.
Καλούνται οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα μέλη των Δ.Σ. και όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν, να συμμετέχουν.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Σύσκεψη αιρετών 20 Μαρτίου 2020

ΔΟΕΑρ. Πρωτ: 455 Αθήνα 20-2-2020
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Σύσκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 σύσκεψη με τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Στη σύσκεψη θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τις αλλαγές που επίκεινται στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.
Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Novotel (Μιχ. Βόδα 2-4 και Λιοσίων, METRO Στ. Λαρίσης) και θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 16:00.
Ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η οικονομική τακτοποίηση – αποζημίωση θα γίνει με νεότερο έγγραφο τις επόμενες ημέρες.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Αίτημα συνάντησης με Υπουργό Εργασίας

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 439   Αθήνα 12/2/2020

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση Ιωάννη

Θέμα: Αίτημα συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του Σχεδίου Νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», τόσο στο σύνολό του όσο και επί της ανάγκης επαναφοράς ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ζητήματα των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του λειτουργήματος που ασκούν.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.