Περιφερειακή σύσκεψη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΟΕΑρ.Πρωτ: 454        Αθήνα 20/2/2020

Προς
1.Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
2. Τους αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
3. Τα μέλη των Συλλόγων

Περιφερειακή σύσκεψη με αντικείμενο τις υπηρεσιακές μεταβολές

Ξάνθη, 18 Μαρτίου 2020 ώρα 18:00

Tην Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, ώρα 18:00΄, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης (κέντρο Ξάνθης), θα πραγματοποιηθεί περιφερειακή σύσκεψη των συνδικαλιστικών στελεχών της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με αντικείμενο τις υπηρεσιακές μεταβολές.
Καλούνται οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα μέλη των Δ.Σ. και όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν, να συμμετέχουν.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 311           Αθήνα 9/1/2020
Προς
1. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει, επανειλημμένα, θέσει ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τον κλάδο, την εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Σημαντικό μέρος αυτού του αιτήματος αποτελεί και αυτό των συνδικαλιστικών αδειών που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων όλων των βαθμίδων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και επικίνδυνο το φαινόμενο της παράνομης περικοπής από τη διδακτική υπηρεσία των βραχυχρόνιων συνδικαλιστικών αδειών (που προβλέπονται από τον νόμο 1264/82) των οποίων έκαναν χρήση αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, τόσο μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όσο και πρωτοβάθμιου συλλόγου, που είχαν τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής. Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και ενιαίο για όλους τους εκπαιδευτικούς είτε αυτοί εργάζονται ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές.

Αυτό το νομικό πλαίσιο ισχύει και θα πρέπει να τηρήσουν τόσο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για τους δεκάδες αναπληρωτές/τριες μέλη Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων καθώς και για τον αναπληρωτή, εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. φέτος, αποδίδοντάς τους τις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία και προσμετρώντας την προϋπηρεσία που αντιστοιχεί στις άδειες αυτές. Οι όποιες δικαιολογίες και αιτιάσεις που διατυπώνονται από τη διοίκηση και από το τμήμα διορισμών του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν καμία λογική ή νομικού χαρακτήρα βάση.
Είναι απαραίτητο, με το άνοιγμα του συστήματος του ΟΠΣΥΔ για την καταμέτρηση των προϋπηρεσιών εντός του 2020, η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (όπου είχε παρουσιαστεί φαινόμενο μη ορθής τήρησης του νόμου) να προβεί σε άμεση επανόρθωση της ενέργειας της μη προσμέτρησης του συνόλου της προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί στις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες των οποίων έκαναν χρήση αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2018-2019 αλλά και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπηρετούν φέτος αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – μέλη των Δ.Σ. πρωτοβάθμιων συλλόγων (και η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, στην οποία υπηρετεί αναπληρωτής – μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) να φροντίσουν να μην επαναλάβουν παρόμοιες ενέργειες και να προσμετρήσουν το σύνολο της προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί σε βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς .

Απαίτηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι να μην αμφισβητηθεί το νομικά κατοχυρωμένο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης και η προσμέτρηση της διδακτικής προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συναδέλφων όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους μόνιμους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των διευκολύνσεων στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. Πώς κατατάσσονται τα σχολεία του Έβρου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο την Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/7-8-18 με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Επανακατατάσσονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ

Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται όλες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019.

Για το Νομό Έβρου προβλέπεται:

ΥΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΒΡΟΣ_8-8-18_ΥΠΠΕΘ

Η Υπουργική Απόφαση εδώ → ΥΑ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_7_8_18

Γνωμοδότηση για την αναδρομικότητα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΔΟΕ

Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη.
Ετέθη υπόψη μου, από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς για την έκδοση γνωμοδότησης περί «αναδρομικότητας της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων».
ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.
H αναδρομικότητα των νόμων αποτελεί, δυστυχώς, μία συνήθη πρακτική του νομοθέτη, η οποία ωστόσο παρίσταται ιδιαίτερα προβληματική δεδομένου ότι ανατρέπει προϋπάρχοντα δικαιώματα ή προϋπάρχουσες νομικές καταστάσεις, στις οποίες οι πολίτες στήριξαν τη στάση τους, τις αποφάσεις τους και τις βιοτικές και οικονομικές τους επιλογές. Η εύλογη εμπιστοσύνη του πολίτη στις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και η προσδοκία του, ότι με βάση αυτές τις ρυθμίσεις θα κάνει τις επιλογές του, θεμελιώνεται στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία με τη σειρά της απορρέει από τη συνταγματική αρχή του Κράτους Δικαίου.
Ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ όταν θεσπίζει, καταργεί ή μεταβάλλει τις νομικές συνέπειες γεγονότων, που ανάγονται στον πριν από τη θέσπισή του χρόνο. Κριτήριο αποτελεί κατά πόσο ο νέος νόμος ρυθμίζει σχέσεις ή γεγονότα που υπήρξαν αποκλειστικά στο παρελθόν είτε υπήρχαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν κατά τη δημοσίευσή του. Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως γνήσια αναδρομή. Ενώ η μη γνήσια αναδρομή (νόθος αναδρομικότητα) χαρακτηρίζει ένα γεγονός, που υπήρχε αλλά οι τυχόν έννομες συνέπειες επέρχονται από το χρονικό σημείο της έκδοσης του νόμου και μετά. Εδώ ανήκει π.χ. η περίπτωση απονομής σύνταξης σε κατηγορία πολιτών για προσφορές τους αναγόμενες στο παρελθόν, αλλά με χρονικό σημείο γένεσης της αξίωσης τη δημοσίευση του νόμου. Η μη γνήσια αναδρομή ρυθμίζει θέματα του παρελθόντος με νομικά κανόνα και η ισχύς του είναι μελλοντική.
Το ισχύον Σύνταγμα ρυθμίζει το θέμα της αναδρομικής ισχύς του νόμου κατά δύο διαφορετικούς τρόπους:
α) Ορισμένες διατάξεις ρυθμίζουν την αναδρομικότητα νόμων με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 δεν υπάρχει έγκλημα ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης. Η αρχή αυτή προστατεύει τον κατηγορούμενο και αποβλέπει σε ελαφρύτερη μεταχείριση αυτού. Κατά το άρθρο 78 παρ. 2 φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με αναδρομικό νόμο, ο οποίος επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος που προηγήθηκε από εκείνο της επιβολής του φόρου. Κατά το άρθρο 107 παρ. 2 επιτρέπεται με νόμο, εφ’ άπαξ εκδιδόμενο, να οριστούν οι όροι για τη λύση ή την αναθεώρηση συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας από 21/4/67 ως 23/7/74.
β) Εκτός από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, όπου το Σύνταγμα απαγορεύει ή επιτάσσει την αναδρομική ισχύ του νόμου, το άρθρο 77 παρ 2 περιέχει ένα γενικό κανόνα με ιδιαίτερη σημασία «Νόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του».
Η έννοια αυτής της διατάξεως γίνεται αντιληπτή αν την συνδέσουμε με την πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, που ορίζει «η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία». Αυθεντική ερμηνεία είναι η εξουσία του νομοθέτη να αποσαφηνίζει το ασαφές νόημα προγενέστερου νόμου. Αυτή ακριβώς την εξουσία την απονέμει το Σύνταγμα με το άρθρο 77 παρ. 1 στη Βουλή. Από τη φύση του ο ερμηνευτικός νόμος ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης του ερμηνευόμενου νόμου και το ερμηνευτικό του περιεχόμενο αναπτύσσει, με αυτόν τον τρόπο, αναδρομική ισχύ. Επίσης, όπου το Σύνταγμα απαγορεύει ρητώς τον αναδρομικό νόμο, απαγορεύει και τον ερμηνευτικό. Όταν ο ερμηνευόμενος νόμος είναι σαφής, η μεταγενέστερη δήθεν ερμηνευτική παρέμβαση δεν αποτελεί ερμηνευτικό αλλά ψευδοερμηνευτικό νόμο όπου ο δικαστής δεν δικαιούται να εφαρμόσει αναδρομικώς.

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που προσήκει στο ερώτημα, που ετέθη.
Συνεπώς, το Σύνταγμα υιοθετεί ρητά τον κανόνα της μη αναδρομικότητας του νόμου που προκύπτει από την αρχή του κράτους δικαίου και ειδικότερα από την αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Συνακόλουθα, είναι σφόδρα αμφίβολη η συνταγματικότητα μίας ενδεχόμενης προσπάθειας να προσδοθεί αναδρομική ισχύ σε όποια νομοθετική ρύθμιση που σχετίζεται με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε αυτές έχουν ήδη αποκτήσει δικαιώματα απορρέοντα από το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Αθήνα, 7-2-2018
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Νομική Σύμβουλος Δ.Ο.Ε.

Περιφερειακές συσκέψεις για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 462      Αθήνα 26/01/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Δ.Ο.Ε. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, που αφορά άμεσα τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των εκπαιδευτικών, και με δεδομένη την πρόθεση για διαμόρφωση πρότασης ευρύτατης αποδοχής, προχωρά στην εξειδίκευση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την θετική επίτευξη διαμόρφωσης της τελικής πρότασης του κλάδου για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνουμε, για άλλη μια φορά, ότι η πρόταση του Υπουργείου, έχει προβλήματα, λάθη και σημεία που χρήζουν επανεκτίμησης, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας σοβαρής συζήτησης πάνω στην οποία μπορεί να κυμανθεί η νέα διαδικασία που ξεκινά η Δ.Ο.Ε.
Τονίζουμε, επίσης, ότι για εμάς αποτελεί προαπαιτούμενο της όλης συζήτησης, επί του οποίου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να δεσμευτεί, η διασφάλιση του ότι οι αλλαγές στη μοριοδότηση των σχολείων δεν θα συνδεθούν με τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων, την κατάργηση τμημάτων και την απώλεια θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, κάτι για το οποίο εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης καλεί όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη συμβολή και υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (που θα βρεθούν στις περιφέρειες συσκέψεις) ώστε να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια (και σε τελικό στάδιο σε κεντρικό επίπεδο) εισηγήσεις ευρύτατης αποδοχής, υπεράνω κλειστών θεωρήσεων τοπικής οπτικής.
Βασικές κατευθύνσεις που θέτει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πάνω στις οποίες καλούνται τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και οι αιρετοί να κυμανθούν για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι οι εξής:
α) Να θεωρηθεί αποδεκτό το εύρος μορίων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας ανά νομό-περιοχή (π.χ. εάν σε ένα νομό η πρόταση ορίζει ως ανώτατο όριο τα 9 ή 10 μόρια στο πιο απομακρυσμένο σχολείο να θεωρηθεί το μέγιστο που μπορεί να μπει στην περιοχή)
β) Οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων, στη νέα φάση προτάσεων που ξεκινά, να διακρίνονται από ευελιξία ώστε να μπορεί να γίνει σύνθεση και διαμόρφωση περιφερειακής και κεντρικής πρότασης.
γ) Οι όποιες προτάσεις- διορθώσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες με βάση σταθμισμένα κριτήρια, στη βάση αυτών που τίθενται από το Π.Δ 111/2016.
Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν αφού προηγουμένως υπάρξει αναλυτική επεξεργασία σε επίπεδο Συλλόγων και Νομών και θα γίνουν με τη μορφή στρογγυλών τραπεζιών εργασίας. Οι αναλυτικές προτάσεις που θα διαμορφώνονται θα στέλνονται άμεσα, ηλεκτρονικά, στη Δ.Ο.Ε. και θα κοινοποιούνται σε όλους τους Συλλόγους.
Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και πόλεις,
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

• Κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Ξάνθη
• Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη
• Κρήτη στο Ηράκλειο

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2018

• Πελοπόννησος στην Τρίπολη
• Στερεά Ελλάδα στην Αταλάντη
• Ήπειρος στα Ιωάννινα
• Δυτική Ελλάδα στην Πάτρα
• Θεσσαλία στη Λάρισα

Εξ αιτίας των γεωγραφικών – συγκοινωνιακών δυσχερειών δεν θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και για τα νησιά Ιονίου. Οι Σύλλογοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να φροντίσουν με μεταξύ τους επικοινωνία να διαμορφώσουν προτάσεις τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν προς τη Δ.Ο.Ε.
Στις περιοχές Ανατολικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά που αποτελούν τμήματα της περιφέρειας Αττικής αλλά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια, εάν οργανωθούν συγκεντρώσεις ανά Διεύθυνση καλό θα ήταν να υπάρξει συνεννόηση και με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ώστε να γίνει δυνατή η παρουσία μελών του Δ.Σ. (σε ημερομηνίες άλλες από τις δύο παραπάνω).

Μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων θα εκτιμηθεί, εφόσον υπάρξει συνεννόηση και κατάληξη πρότασης σε περιφερειακό επίπεδο, εάν θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στελεχών (Με τη συμμετοχή των Αιρετών Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε., των Πρόεδρων των Συλλόγων και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) στην Αθήνα ώστε να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Δ.Ο.Ε. Τονίζουμε ότι εάν διαπιστωθεί ότι οι προτάσεις που διαμορφώνονται δεν αφήνουν περιθώρια σύνθεσης και σχηματισμού ολοκληρωμένης τελικής πρότασης, η κεντρική σύσκεψη στην Αθήνα δεν θα πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό θα υπάρξει νέα ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Γνωμοδότηση για αναγνώριση πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ

«Εκ των ανωτέρω είναι προφανές, ότι δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο απόκλισης από την ερμηνεία, ότι οι κάτοχοι πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ τριετούς διάρκειας και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ μικρότερης διαρκείας φοιτήσεως, εφόσον έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρ. 5 του ν.1865/1989, πρέπει να λάβουν τα μόρια, που αντιστοιχούν σε δεύτερο πτυχίο ΤΕΙ, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να μην προκύπτει ρητώς από το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε, αλλά μολαταύτα προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια, από ρητή διάταξη νόμου, ενώ επιπροσθέτως η ισοτίμηση έχει επικυρωθεί νομολογιακά και μάλιστα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

Γμωμοδοτικό σημείωμα για ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ

Διπλασιασμός μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Αρ. Πρωτ. 1199 Αθήνα 24/3/2017

Προς

1. Τον Υπουργό Παιδείας

κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο

2.  Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Διπλασιασμός μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ίση αντιμετώπιση όλων των αναπληρωτών στο δικαίωμα να δηλώσουν δυσπρόσιτα σχολεία.

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι : «2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 128005/Δ2/8-8-2014-ΦΕΚ 2217/13-8-2014 τ.Β’,  με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», στο άρθρο 2, παρ.1 ορίζεται ότι: «Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας.»

Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για τους υπόλοιπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτα σχολεία και τα μόρια τους  διπλασιάζονται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές ειδικής αγωγής κλάδων (ΠΕ61 και ΠΕ71) τυγχάνουν διαφορετικής, άνισης αντιμετώπισης. Η προϋπηρεσία που απέκτησαν υπηρετώντας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες δεν διπλασιάζεται για την κατάταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών κάτι που μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης (2014) συνέβαινε.

Αυτό είναι απαράδεκτο αφού παραβιάζει τη βασική αρχή δικαίου της όμοιας μεταχείρισης των προσώπων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αναφερόμαστε στην ίση αντιμετώπιση των αναπληρωτών σε σχέση με τον διπλασιασμό μορίων δυσπρόσιτων περιοχών, κάτι βεβαίως που δεν ισχύει ούτε στη Γενική Αγωγή, όπου δεν έχουν όλοι οι αναπληρωτές το δικαίωμα να δηλώσουν δυσπρόσιτο, εξαιτίας του διαχωρισμού τους σε ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (εντός νομού). Συνεπώς, μιλάμε για ένα bonus μορίων που εξαρτάται από την τύχη και για καταστρατήγηση των πινάκων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε θεωρεί πως επιβάλλεται να εκδοθεί άμεσα υπουργική απόφαση με την οποία θα υπολογίζεται ο διπλασιασμός των μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα της δήλωσης δυσπρόσιτων σε όλους τους αναπληρωτές  στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.