Επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος μαθητών κι εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την καταγραφή και χορήγηση Η/Υ και τη λειτουργία των σχολείων

ΔΟΕ

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 536

Αθήνα 10/4/2020

Προς

1. την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

2.την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη

3. τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος μαθητών κι εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την καταγραφή και χορήγηση Η/Υ και τη λειτουργία των σχολείων

Σε όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Covid-19 και μέχρι σήμερα, αυτό που όλη η κοινωνία αναγνωρίζει ως πραγματικότητα είναι η τιτάνια προσπάθεια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υλοποιούν την επικουρική – υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κρατούν ζωντανή την πολύτιμη σχέση μαθητή – εκπαιδευτικού.

Η προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων τα οποία, έγκαιρα, επεσήμανε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα είναι η αδυναμία  πρόσβασης εξαιρετικά μεγάλου αριθμού μαθητών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και η αδυναμία σύνδεσης με το διαδίκτυο.

Προσπαθώντας να απαντήσει στο υπαρκτό αυτό πρόβλημα, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε στις 8/4/2020 στη Βουλή ότι «…έχει κατατεθεί με κατεπείγουσα διαδικασία πρόταση συνολικού ύψους άνω των 20 εκ. € για κάλυψη μέσω ΕΣΠΑ δαπανών εξοπλισμού σχολικών μονάδων (tablets, laptops)…» καθώς και ότι «…ιδιώτες και εταιρείες έχουν προβεί σε σημαντικές δωρεές για περαιτέρω άμεση ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εξοπλισμό ο οποίος είναι καθ’ οδόν για σχολεία όλης της χώρας.». ενώ παράλληλα σε αναρτήσεις ιστοσελίδων που ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά ζητήματα διαβάζαμε στις 3/4/2020 την είδηση  «Tablet θα δοθούν από το υπουργείο Παιδείας σε όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς διαπιστωμένα τα έχουν ανάγκη γι’ αυτή την χρονική περίοδο που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως διδασκαλία, με απόφαση της υπουργού  Παιδείας Νίκης Κεραμέως.»

Κι ενώ όλα τα παραπάνω δημιουργούσαν, εύλογα, κλίμα ευφορίας στην κοινή γνώμη, σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ως θετική στάση στο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος για διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας μέσα από σειρά αλληλοαναιρούμενων οδηγιών προς τις σχολικές μονάδες, άθελά του αποκάλυπτε ότι όλα τα παραπάνω δεν ήταν παρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, ένας εμπαιγμός της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης απέστειλε προς τις σχολικές μονάδες πέντε (5) διαφορετικές οδηγίες για να ζητήσει την καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα my school, των Η/Υ που έχουν στη διάθεσή τους για να χρησιμοποιηθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο των εξαγγελιών για εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών με laptop και tablet αποδόθηκε σε μια επίδειξη κάκιστης άσκησης διοίκησης. Στις 7/4/2020 έστειλε, αρχικά, πίνακα για την καταγραφή αναγκών και στη συνέχεια «κατεπείγον» έγγραφο  στα σχολεία ζητώντας την καταγραφή των αναγκών αυτών ανά σχολική μονάδα, δίχως να θέτει τα απαραίτητα κριτήρια (όπως όφειλε) με στόχο, όπως ανέφερε: «…να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων)» . Οι σχολικές μονάδες ανταποκρίθηκαν μέσα σε λίγες ώρες με τον κίνδυνο  οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στις οικογένειες των μαθητών  εξ αιτίας της αδυναμίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εξασφαλίσει για όλους laptop και tablet.

Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, με νέο έγγραφο υπογεγραμμένο από τη Γενική Γραμματέα το πρωί της 9/4/2020 αποκαλύπτεται απολύτως αναξιόπιστο, αφού εμπαίζοντας γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικούς «διευκρινίζει» ότι «…η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών)».  Παράλληλα,  οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υλοποιώντας προφορική εντολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. «ορίζουν» τις ανάγκες σε ένα(1) laptop ανά νηπιαγωγείο  και σε ένα(1) ανά 45-50 μαθητές σε κάθε δημοτικό σχολείο, ενώ τα δημοτικά σχολεία που είχαν πάρει το «ερμάριο» (πρώην ΕΑΕΠ), δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι, πλέον, αμετάκλητα εκτεθειμένη και το μόνο που οφείλει να πράξει ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τον αγώνα μαθητών κι εκπαιδευτικών μέσα σ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, είναι αφού ανακαλέσει την τελευταία της εγκύκλιο να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των υπαρκτών αναγκών σε laptop ή tablet των μαθητών και των εκπαιδευτικών ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση όλων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οφείλει, επίσης, να σταματήσει τις κάθε είδους «προτροπές» προς τους εκπαιδευτικούς για «προαιρετική» υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι και 15 /4/2010 και μετά την 21η /4 και να μην προχωρήσει σε «διατάξεις» που θα παραβιάζουν το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων όπως ορίζεται με το Π.Δ. 79/2017. Στο άρθρο 3 του Π.Δ. και στην παράγραφο 1 στ, αναγράφεται ότι «Τα δημόσια σχολεία και νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν …από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου». Το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναιρείται ούτε με υπουργικές αποφάσεις ούτε με «συστάσεις» ούτε με το επικίνδυνο παιχνίδι που επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να παίξει καταφεύγοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό. Τονίζουμε προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι έχει θεσμική υποχρέωση να διαφυλάξει την τήρηση του Αναλυτικού Προγράμματος και την ύπαρξη των ενιαίων διδακτικών στόχων ανά τάξη. Η λειτουργία του δημόσιου σχολείου δεν είναι προαιρετική και πολλών ταχυτήτων.

Αυτό ισχύει και για το πιο πλέον πρόσφατο «πόνημα» της Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με ημερομηνία 9/4 όπου μέσω μιας λογικής του παραλόγου λέει στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ότι μπορούν «να καλύψουν και θέματα πέραν των επαναλήψεων της έως σήμερα διδαχθείσας ύλης, κάνοντας χρήση μεθόδων τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης διδασκαλίας. Σημειώνεται, εν τούτοις, ότι οποιαδήποτε θέματα καλυφθούν πέραν της ύλης που έχει διδαχθεί έως την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν αποτελούν διδακτέα ύλη παρά μόνο εφόσον αυτά παραδοθούν και με δια ζώσης διδασκαλία στην τάξη μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.». Μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν (κατά παρέκκλιση ακόμα και των οδηγιών του ίδιου του Υ.ΠΑΙ.Θ.) σε παράδοση νέας ύλης αλλά αν το κάνουν θα χρειαστεί να επαναλάβουν τα ίδια στους μαθητές τους δια ζώσης όταν λειτουργήσουν και πάλι τα σχολεία. Ουδέν σχόλιο…

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και όλοι οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. που στάθηκαν, στέκονται και θα σταθούν όρθιοι σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση και με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης από την πρώτη στιγμή κρατούν «ανοιχτά» τα σχολεία και ζωντανή την εκπαιδευτική πράξη υλοποιώντας μαζί με τους μαθητές τους με επιτυχία με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλούμε την πολιτική ηγεσία να δείξει την ίδια σοβαρότητα και το ίδιο αίσθημα ευθύνης. Κυρίως και πάνω απ’ όλα στο δημόσιο σχολείο και τους μαθητές.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ποιοι κληρώθηκαν για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2019

Ανακοινώθηκε από τη Δ.Ο.Ε. το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τα παιδιά εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδότησης παιδικών κατασκηνώσεων.

Κληρωθέντες για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2019

Για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών–επιτυχόντων στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 2008

ΔΟΕΑρ. Πρωτ.1383        Αθήνα 7/5/2019

Προς  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών–επιτυχόντων στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 2008

Η κυβέρνηση συνεχίζοντας την τακτική της ψήφισης κρίσιμων νόμων για την εκπαίδευση με αιφνιδιαστικό τρόπο και με απουσία διαλόγου, ψήφισε τη Μεγάλη Τρίτη τον νόμο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
Ανάμεσα στις άλλες διατάξεις για τις οποίες έγινε πολύς λόγος (Συγχώνευση Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας …) περιλαμβάνεται και η μονιμοποίηση αριθμού εκπαιδευτικών–επιτυχόντων στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 2008 με την εξαίρεσή τους, μάλιστα, από την υποχρέωση διετούς παραμονής στη θέση διορισμού που επιβάλλει ο ν. 4589/2019 για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν (άρθρο 252).

Ο διορισμός εκπαιδευτικών με αποφάσεις δικαστηρίων (ή ακόμα και με υποτιθέμενες αποφάσεις) και όχι με πολιτική απόφαση που θα θέτει οριστικό τέρμα στη χρόνια αδιοριστία που έχει διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση, αποτελεί εμπαιγμό του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και υπονομεύει τις διαδικασίες των συλλογικών θεσμικών διεκδικήσεων.
Είναι τεράστια η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, την οποία το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε, από τον Σεπτέμβριο ακόμη, προειδοποιήσει για το ολίσθημα στο οποίο ετοιμάζεται να οδηγηθεί. Επιλέγει να μη δώσει ουσιαστική λύση στη χρόνια αδιοριστία την οποία βιώνουν και πολλοί επιτυχόντες των αλλεπάλληλων διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. τη στιγμή που με αποφάσεις αλλαγής στο πρόγραμμα των σχολείων έχει προχωρήσει στην περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Μέσα στην τραγική αυτή κατάσταση κάποιοι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στη δικαστική διεκδίκηση του διορισμού τους με αρκετά δικηγορικά γραφεία να εκμεταλλεύονται τις αντικρουόμενες επιδιώξεις που έχουν δημιουργηθεί στους κόλπους των αδιόριστων εκπαιδευτικών, ενώ στην ημερήσια διάταξη βρέθηκαν και αθέμιτες μη θεσμικού χαρακτήρα πιέσεις ομάδων σε βάρος, τελικά, των υπόλοιπων αδιόριστων εκπαιδευτικών και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Πέρα, όμως, από τα παραπάνω είναι εκτός κάθε πλαισίου κοινής λογικής και δεοντολογίας η υιοθέτηση από την πολιτεία της στάσης ότι θα αποφασίζει με βάση δικαστικές αποφάσεις και μόνο για όσους έχουν προσφύγει.

Το «παιχνίδι» του Υπουργείου είναι σαφές και βαθιά πολιτικό. Οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στα δικηγορικά γραφεία με στόχο την απαξίωση των συλλογικών διεκδικήσεων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί τον άμεσο διορισμό όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση με βάση τις θέσεις του κινήματος για τη δομή και λειτουργία του σχολείου και όχι αποσπασματικούς διορισμούς που μόνο αίσθημα αδικίας γεννούν για το μεγάλο σύνολο των αδιόριστων εκπαιδευτικών.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Παρουσία κλιμακίου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποστήριξη της αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 1259    Αθήνα 18/2/2019
Προς τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Παρουσία κλιμακίου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποστήριξη της αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το ζήτημα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως σας έχει ενημερώσει, με σειρά ανακοινώσεών του, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., κατέθεσε στις 20 Ιουνίου 2018 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορά με την οποία τίθενται τα ζητήματα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, της απουσίας διατάξεων στην εθνική νομοθεσία για την προστασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της σημαντικής διάκρισης που υφίσταται μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού τους βίου.
Στόχος της Αναφοράς είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση της αποκατάστασης όλων των παραπάνω, με τελικό στόχο την επίτευξη της πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.
Έπειτα από την κρίση της αναφοράς ως παραδεκτής σε πρώτο βαθμό, την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διεξαγωγής προκαταρτικής έρευνας και τη διαβίβασή της στην αρμόδια επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αναφορά έχει περιληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα παραβρεθεί στη συνεδρίαση και θα παρουσιάσει τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τα κορυφαία, για τον κλάδο, ζητήματα που θέτει η αναφορά.

Επείγον. Υπενθύμιση για τη διαδικασία υποστήριξης
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι μέχρι και τη συνεδρίαση της επιτροπής, δηλαδή το πρωί της Τετάρτης 20/2, για ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμη, βρισκόμαστε στη διαδικασία υποστήριξης της αναφοράς, όπου κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώνει τη στήριξή του ώστε να την ενισχύσει ενόψει της συνολικής εξέτασής της.
Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) σχετικός σύνδεσμος τον οποίο σας καλούμε όλους να επισκεφθείτε άμεσα συμβάλλοντας με τη στήριξή σας στην επιτυχία της αγωνιστικής αυτής μορφής. Με δεδομένο το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει , είναι εξαιρετικά επείγον να προχωρήσουν όλοι οι συνάδελφοι

Τα βήματα που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει είναι τα παρακάτω:
• Είσοδος στον σύνδεσμο
• Εγγραφή (επάνω ή κάτω δεξιά) με τη δημιουργία «Ονόματος Χρήστη» και «Κωδικού Πρόσβασης» στα σχετικά πεδία
• Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί σχετικό e-mail ενεργοποίησης
• Σύνδεση
• Είσοδος στον σύνδεσμο «Προβολή» της αναφοράς 0580/2018
• Κλικ στο «Υποστήριξη της αναφοράς» στο κάτω μέρος της σελίδας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας να στηρίξουν αυτήν την κίνηση δημιουργώντας ένα ζωντανό «κύμα» πίεσης που θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια αυτή της Δ.Ο.Ε. η οποία αποτελεί ένα τμήμα του μεγάλου αγώνα που δίνει ο κλάδος με πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΔΟΕΑρ. Πρωτ. 577         Αθήνα 20/3/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το από 29/1/2018 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης», καταγγέλλει τη δημοτική αρχή του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής για την απόφασή του για την ταυτόχρονη λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. του Δήμου, με τη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων όπου αυτά συστεγάζονται, εντός του διδακτικού ωραρίου.

Η λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στο χώρο των σχολείων από τις 14:00 ή ακόμα και από τις 12:30 δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών, εγείρει σοβαρότατα ερωτηματικά για την πρόθεση των δημοτικών αρχών να υποκαταστήσουν λειτουργίες του δημόσιου σχολείου, λειτουργεί ανταγωνιστικά με το ολοήμερο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία τόσο για τη λειτουργία των σχολείων όσο και των Κ.Δ.ΑΠ. Πρόκειται δηλαδή για μια παράνομη λειτουργία.

Στο Π.Δ.79/2017, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», στην 3η παράγραφο του άρθρου 18 «Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση – Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών», αναφέρεται πως: «Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους».

Επίσης, στην Υ.Α. με αριθμό Φ.Ε.Κ. 2991/Β/19-09-2016 αναφέρεται ότι: «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα».

Παρά τις ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής με σκοπό να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών, να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και να μην παραμένουν εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας άτομα που δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται (Οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.ΑΠ., αλλά και όσοι απασχολούνται σε αυτά, δεν είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου), η δημοτική αρχή δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια αποκατάστασης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. στα σχολεία του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής σε χρόνο πέραν του διδακτικού ωραρίου ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε και την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Υπόμνημα σε Υπουργό Παιδείας

ΔΟΕΣυνοπτική έκθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Κύριε Υπουργέ,

Αναλαμβάνετε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη διάρκεια μιας χρονιάς που έχει σημαδευτεί από τις καταστροφικές Υπουργικές Αποφάσεις για τη λειτουργία του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, οι οποίες πλήρως ενταγμένες στη μνημονιακή λογιστική του «εξορθολογισμού» και των περικοπών στην εκπαίδευση, επέβαλαν ένα τοπίο διάλυσης κι έχουν σκορπίσει την απογοήτευση τόσο στους μαθητές και τις οικογένειές τους όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Στην πρώτη μεταξύ μας συνάντηση, τονίσαμε ότι οι ειλικρινείς ευχές μας για μια αληθινά επιτυχημένη θητεία είναι συνυφασμένες με την απόσυρση των συγκεκριμένων αποφάσεων και της έναρξης ενός αληθινού, ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου μακριά από τις πρόσφατες προσχηματικές διαδικασίες.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σεβόμενο το θεσμικό του ρόλο σας ενημέρωσε ότι επρόκειτο να σας καταθέσει μια συνοπτική έκθεση όπου περιγράφονται τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι αποφάσεις – θέσεις του κλάδου μας γι’ αυτά  και τα οποία περιληπτικά σας εκθέσαμε. Είναι σαφές ότι η οποιαδήποτε καταγραφή δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη εικόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, κάτι που προσδοκούμε ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε στις θεματικές συναντήσεις στις οποίες δεσμευτήκατε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα.

Οι προγραμματικές δηλώσεις σας, δυστυχώς, δε δημιούργησαν την αίσθηση αλλαγής πορείας στην πολιτική του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος για θωράκιση της δημόσιας εκπαίδευσης κάτι που, για τη Δ.Ο.Ε., είναι απαραίτητο στοιχείο ώστε να υπάρξει μια γόνιμη διαδικασία κατάθεσης απόψεων και εξεύρεσης λύσεων.

Αγωνιζόμαστε ώστε τα δίκαια αιτήματα, οι θέσεις και οι προτάσεις μας να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και προσοχής σε αντίθεση με ό, τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικούς οι οποίοι βιώνουν όλο και περισσότερο την απαξίωση της προσφοράς τους εκ μέρους της πολιτείας, σε ένα  δημόσιο σχολείο που δέχεται συνεχή πλήγματα από την ανερμάτιστη «εκπαιδευτική» πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και γίνεται θύμα κάθε είδους πειραματισμών και «μεταρρυθμίσεων».

Σας παραθέτουμε, λοιπόν, συνοπτικά τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ως μια πρώτη αναφορά, με την επιδίωξη να ακολουθήσουν άμεσα αναλυτικές μεταξύ μας συζητήσεις στην ουσία των ζητημάτων οι οποίες θα οδηγήσουν σε λύσεις στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου.

 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  

Οι δαπάνες για την Παιδεία το 2016  κινήθηκαν στο 2,8% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι, και πάλι, από τις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. σε δαπάνες για την εκπαίδευση. Τα ελάχιστα χρήματα που διατίθενται για την Παιδεία οδηγούν σε μαρασμό τη δημόσια εκπαίδευση. Το 2017 η κατάσταση αναμένεται να είναι η ίδια. Οι αναφορές του τύπου που συνόδευσαν το σχέδιο προϋπολογισμού ήταν ιδιαίτερα αποθαρρυντικές (« …Είναι χαρακτηριστικό ότι ευαίσθητοι τομείς όπως είναι η Υγεία και η Παιδεία θα παραμείνουν… υποσιτισμένοι και τον επόμενο χρόνο…») αφού οι αριθμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την να αυξήσει τώρα τις δαπάνες για την Παιδεία – μέχρι και 5% του ΑΕΠ, να μεριμνήσει για έκτακτο κονδύλιο ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων καθώς και για την ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Οι σχολικές μονάδες αδυνατούν, να ανταποκριθούν ακόμη και σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις.

Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει, έμπρακτα, το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του και να στηρίξει τους μαθητές που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου.  

 •  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τα δύο προηγούμενα χρόνια ακούσαμε να επαναλαμβάνονται, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας,  δεσμεύσεις για χιλιάδες, μόνιμους, διορισμούς εκπαιδευτικών. Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες παρέμειναν γράμμα κενό.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ανεργία των εκπαιδευτικών διογκώνεται, την ίδια στιγμή που υπάρχει άμεση ανάγκη για την πρόσληψη χιλιάδων εκπαιδευτικών με μόνιμη σχέση εργασίας. Οι χιλιάδες οργανικές θέσεις που έχουν μείνει κενές έπειτα από τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια (έχουν αποχωρήσει την τελευταία πενταετία από την Π.Ε. 11.000, περίπου, εκπαιδευτικοί και έχουν προσληφθεί μόνο 282) μένουν, επί της ουσίας, ακάλυπτες αφού προσλαμβάνονται όλο και λιγότεροι αναπληρωτές.  Φέτος προσλήφθηκαν, τουλάχιστο, 5.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συνάδελφοί μας που εργάζονταν τα προηγούμενα χρόνια, απολύθηκαν τον Ιούνιο και έμειναν άνεργοι. Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα της ολέθριας πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να αλλάξει, με τις Υπουργικές Αποφάσεις για τον, υποτιθέμενο, ενιαίο τύπο ολοήμερου, τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Τραγικό τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των μαθητών.

Για τη Δ.Ο.Ε. είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι η επιλογή, από την κυβέρνηση, της συστηματικής χρήσης των ελαστικών μορφών εργασίας αλλά και της απλήρωτης, ακόμα, εργασίας (με προσφορά εκπαιδευτικού έργου που δεν υπολογίζεται ως τέτοιο στο ωρολόγιο πρόγραμμα) πρέπει τώρα να αλλάξει.

Θα πρέπει να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί στα οργανικά κενά και πρόσληψη όλων των απαραίτητων αναπληρωτών, μόνο, σε λειτουργικά.

Θα πρέπει να τονίσουμε για πολλοστή φορά το απαράδεκτο  γεγονός να υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας οι οποίοι εργάζονται σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή και προσφέρουν στον, εγκαταλελειμμένο  από την πολιτεία, αυτό τομέα με αυταπάρνηση και εκπαιδευτικά αποτελέσματα, με ελαστική σχέση εργασίας. Ζητάμε την άμεση πρόσληψή τους με μόνιμη σχέση εργασίας.

Το Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει άμεσα στο μόνιμο διορισμό όλων των ελαστικά, ως τώρα, εργαζόμενων εκπαιδευτικών θέτοντας τέρμα στην ταλαιπωρία και την αγωνία τόσων ετών.

Είναι σαφές ότι αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση για τη λύση στο πρόβλημα της μη πραγματοποίησης διορισμών. Η σκόπιμη και παρελκυστική πρόταξη (μπροστά στη βεβαιότητα των μηδενικών διορισμών) του συστήματος προσλήψεων και διορισμών ξεσκεπάστηκε από τη Δ.Ο.Ε. την προηγούμενη χρονιά.

Είναι, επίσης, απαραίτητη η ρύθμισης σειράς ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (άδειες, περίθαλψη, επίδομα θέσης ευθύνης, κλπ.) στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης ίδιων δικαιωμάτων για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν, η Υπουργική Απόφαση για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Σχολείου», οι ρυθμίσεις για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό νηπίων για τη λειτουργία τμήματος νηπιαγωγείου καθώς και οι Υπουργικές Αποφάσεις για το ωράριο και το  νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου,  ανέδειξε τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων που ως μοναδικό σκοπό έχουν την εξοικονόμηση με κάθε τρόπο εκπαιδευτικού προσωπικού έτσι ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς με την, όσο το δυνατό, μικρότερη δαπάνη για προσλήψεις αναπληρωτών, τόνισε πως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ υποβαθμίζει, δίχως αιδώ, τον παιδαγωγικό και αντισταθμιστικό ρόλο του ολοήμερου νηπιαγωγείου και επιδιώκει τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών και νηπίων από τις δομές του Ολοήμερου σχολείου. (Για την πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε όλες τις σχετικές, αναλυτικές ανακοινώσεις μας)

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής  από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποκάλυψε ότι:

Ως προς την προσχολική αγωγή

Δεν έχει στις προθέσεις της τη  θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής, διαλύει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με την επιστημονικά τεκμηριωμένη και την παιδαγωγική προσφορά του  και στη θέση του φέρνει το, υποτιθέμενο, «νέο ενιαίο», όπου χωρίζει το πρόγραμμα σε βασικό και προαιρετικό, αίροντας την αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και μετατρέποντάς το σε φύλαξη, επιβάλλει 25ωρο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου (και μάλιστα τυπικά καθώς  ουσιαστικά πρόκειται για 30ωρο εξ αιτίας του γεγονότος ότι επιβάλλεται η συνεχής ανάγκη επιτήρησης και παρουσίας  των νηπιαγωγών κοντά στα νήπια) για το σύνολο των νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα, μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία) και μάλιστα δίχως την επιπλέον αποζημίωση που ισχύει στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, δεν προχωρά σε καμία επίλυση των τεράστιων κτηριακών προβλημάτων καθιστώντας έτσι (και από αυτή την άποψη) προσχηματική την επικοινωνιακού χαρακτήρα, εξαγγελία για επέκταση και γενίκευση του θεσμού του ολοήμερου ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Ως προς το δημοτικό σχολείο

Πέρα από το προφανές της επιδίωξης εξοικονόμησης πόρων για     να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατό λιγότερες προσλήψεις, δημιούργησε μια σειρά ακόμη τεράστιων προβλημάτων αφού χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνητά πλεονάσματα σε ώρες δασκάλων που προκάλεσε η αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος για να προσληφθούν λιγότεροι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτικοί για την παράλληλη στήριξη με την ανάθεση των αντικειμένων αυτών σε δασκάλους υπό την απειλή της μετακίνησής τους για συμπλήρωση ωραρίου. Έχει επιβληθεί ως κανόνας η απλήρωτη εργασία αφού χιλιάδες εκπαιδευτικές (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά ακόμα και την ίδια την Υ.Α.) ώρες για την επίβλεψη της  σίτισης των μαθητών δεν υπολογίζονται ως τέτοιες. (Για να συμπληρωθεί η εικόνα με απλήρωτες ώρες στα ολιγοθέσια σχολεία). Καταργήθηκε η σταθερή θέση του ενός εκπαιδευτικού υπεύθυνου ολοήμερου κάτι που έχει προκαλέσει τεράστιες δυσλειτουργίες στο Ολοήμερο πρόγραμμα. Τορπιλίστηκε σκόπιμα η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά – Γερμανικά) τόσο σε μαθησιακό (αφού πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών διδάσκεται τελικά άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξε) όσο και σε εργασιακό επίπεδο (αφού τελικά εργάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί κάτι που επιτείνει το αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας εξ αιτία του απαράδεκτου γεγονότος της μη απόδοσης οργανικών θέσεων 3 χρόνια μετά τις απαράδεκτες υποχρεωτικές μετατάξεις του 2013).

Δυστυχώς η «εκπαιδευτική» πολιτική της κυβέρνησης έχει χαραχτεί με γνώμονα τις επιταγές των μνημονίων και των δεικτών του ΟΟΣΑ. Η Δ.Ο.Ε. αναδεικνύοντας την παιδαγωγική αναγκαιότητα στήριξης και διεύρυνσης του Ολοήμερου σχολείου απαιτεί την απόσυρση όλων των ρυθμίσεων που το διαλύουν με μοναδικό σκοπό την καταδίκη χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ανεργία καθώς και τη γενίκευση ενός καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας.

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε δημοσιεύματα περί επανόδου της απόπειρας εφαρμογής της αξιολόγησης ως πρόθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Η  Διδασκαλική Ομοσπονδία  μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών της Συνελεύσεων καθώς και από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει, με συνέπεια και υπευθυνότητα εκφράσει τις θέσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση ως  ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική διαδικασία ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας αποτίμησης από τα «κάτω» που θα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα και θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της  ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις του έχει κινηθεί στην κατεύθυνση της ανάδειξης της αντίθεσης του Κλάδου των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της αξιολόγησης που χειραγωγεί, κατηγοριοποιεί σχολεία και εκπαιδευτικούς και οδηγεί στη μισθολογική – βαθμολογική καθήλωση και τις απολύσεις. Μέσα από μια σειρά κειμένων υπογραφών, απεργιακών κινητοποιήσεων, ενεργειών άρνησης υλοποίησης των εντολών εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης ο Κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστάθηκε δυναμικά και απάντησε με τη στάση του στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας στο πρόσφατο παρελθόν.

Ζητάμε την άμεση κατάργηση (και όχι την αναστολή που ανοίγει το δρόμο στην επαναφορά) όλου του θεσμικού πλαισίου που διέπει   την αξιολόγηση. Να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικός διάλογος για την αξιολόγηση με σεβασμό από την πολιτεία των θέσεων του Κλάδου μας. Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη για όλους τους εκπαιδευτικούς.

 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Ο τόσο ευαίσθητος τομέας της Ειδικής Αγωγής (όπως όλοι οι κυβερνώντες προσχηματικά αποκαλούν), παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης  και χρειάζεται άμεση ενίσχυση με ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό αλλά και μια βαθιά τομή στο συνολικό τρόπο λειτουργίας του (η Δ.Ο.Ε. έχει καταθέσει πολλές φορές στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναλυτικές προτάσεις) τέτοιας που θα σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της παροχής της μόνο σε ένα μικρό μέρος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το αποκαρδιωτικό φαινόμενο να είναι τα Ειδικά σχολεία, τα Τμήματα Ένταξης και η παράλληλη στήριξη τα μεγαλύτερα θύματα της, υποτιθέμενης, εκπαιδευτικής πολιτικής, αποκαλύπτει το μέγεθος της εγκατάλειψης που αντιμετωπίζει ο χώρος αυτός. Οι τομές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής είναι άμεσο ζητούμενο, όπως ζητούμενο είναι και η ύπαρξη μόνιμων δομών αντισταθμιστικής αγωγής στα σχολεία Γενικής Αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, τμήματα υποδοχής, κλπ.). 

 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου για το πειθαρχικό δίκαιο είχε ζητήσει, ξεκάθαρα, την κατάργησή του αφού αντί να επιλύει ζητήματα είχε χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διώξεων και αυταρχισμού, στερούσε το τεκμήριο της αθωότητας και είχε οδηγήσει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς σε αργία  ακόμη και για ασήμαντες ιδιωτικές διαφορές. Χαιρετίσαμε αρχικά την ψήφιση του νόμου 4325/2015, πιστεύουμε, όμως, πως απομένει η υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής μας πρότασης, αυτή της εξειδίκευσης κατά τρόπο περιοριστικό της έννοιας του πειθαρχικού παραπτώματος της χαρακτηριστικώς ανάξιας και αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας, ώστε να μην μπορεί να υπαχθεί στο αδίκημα κάθε συμπεριφορά είτε αφορά στον ιδιωτικό είτε στον υπηρεσιακό βίο του υπαλλήλου. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει μέριμνα για την  αντιμετώπιση του διαλυτικού, για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, φαινομένου της, άκριτης, παραπομπής για κάθε σοβαρή ή μη καταγγελία που γίνεται εναντίον  εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ» ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τοποθετήθηκε ξεκάθαρα σχετικά με τις άδικες και  πέρα από νομικούς κανόνες «υποχρεωτικές» μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επί υπουργίας κ. Αρβανιτόπουλου και κ. Λοβέρδου) δίχως κανένα εκπαιδευτικό προγραμματισμό, με αδιαφανείς διαδικασίες και όχι μόνο δεν έλυσαν αλλά δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στους λειτουργούς της.  Στη διάρκεια της θητείας των κ.κ. Μπαλτά και Κουράκη πραγματοποιήθηκε διάλογος ο οποίος πέρα από το ότι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ δημιούργησε νέα αναστάτωση και αντιπαραθέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η επανεξέταση του συνόλου των μετατάξεων με βάση τη νομιμότητα και τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και η άρση όλων των αδικιών που δημιούργησαν και αναμένουμε ακόμα τη δημοσιοποίηση του περίφημου πορίσματος της επιτροπής που εξέτασε τη νομιμότητα ή μη των μετατάξεων που πραγματοποιήθηκαν. Πέρα και πάνω απ’ όλα, όμως, πιστεύουμε  ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην απόδοση όλων των οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο πρόσφατο παρελθόν.

 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έλαβε πολλές φορές στο παρελθόν, από την απελθούσα πολιτική ηγεσία, τη διαβεβαίωση ότι θα επανεξετάζονταν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων που από το 2011 και μετά, με πρόσχημα τη δημιουργία των σχολείων ΕΑΕΠ καθώς και τoν «εξορθολογισμό»  στην εκπαίδευση, οδήγησαν στην  υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα και το κλείσιμο σχολικών μονάδων καίριας σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς και αυτή η διαβεβαίωση αποδείχτηκε εύκολη, ανέξοδη και φυσικά δίχως αντίκρισμα. Τουναντίον όλο και συχνότερα, έπειτα και από την εφαρμογή των Υ.Α. για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, εκφράζονται φόβοι για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις είναι καθημερινή πρακτική παραβίασης μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων που με το πρόσχημα της έλλειψης κονδυλίων για προσλήψεις εκπαιδευτικών τείνει να επαναφέρει στην πράξη το προ του 2006 απαράδεκτο καθεστώς του 1:30. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άρση όλων των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν από το 2011 κι έπειτα και τη δέσμευση όχι μόνο για τη διατήρηση και κατοχύρωση του 1:25 αλλά και το διάλογο με προοπτική την περαιτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών στις  τάξεις, κάτι που μόνο θετικά αποτελέσματα θα αποφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ίδια αυταρχική κατεύθυνση με το κύμα συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων κινείται και η παγιωμένη τα τελευταία χρόνια τακτική της διοίκησης για υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσχηματικά χαρακτηρίζονται ως πλεονάζοντες (αφού προηγουμένως αναστέλλεται η λειτουργία των δομών όπου εργάζονται όπως για παράδειγμα τα Ολοήμερα τμήματα και οι τάξεις υποδοχής ή συγχωνεύονται τάξεις στα σχολεία τους). Η εργασιακή ασφάλεια είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Ειδικά φέτος, έπειτα κι από τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων η απειλή της μετακίνησης χρησιμοποιείται (το αναφέραμε και παραπάνω) ως «εργαλείο» μείωσης του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανειλημμένα έχει καταγγείλει τέτοιου είδους μεθοδεύσεις ενώ έχει ακολουθήσει και τη νομική οδό για να αποτρέψει τέτοιου είδους ενέργειες. Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του κλίματος εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας στις σχολικές μονάδες.

 • ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Όπως όλη η ελληνική κοινωνία έτσι και οι εκπαιδευτικοί (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) είδαν με την εφαρμογή των μνημονίων τις αποδοχές τους να μειώνονται σε τραγικό βαθμό  και βρέθηκαν να ζουν με μισθούς κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας.

Tο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών μισθών και συντάξεων, την αποκατάσταση όλων των αδικιών στο εφάπαξ στα επίπεδα των χρόνων πριν τη ληστρική επιδρομή του μνημονίου και την ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Ζητάει, επίσης, πλήρη σύνταξη για τους εκπαιδευτικούς στα 35 χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,  με υπολογισμό της σύνταξης στα 35/35 καθώς και αφορολόγητο στα 12.000€. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι οικονομικές συνθήκες για τους νέους εκπαιδευτικούς. Ζητάμε τη χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους μας και τη χορήγηση επιδόματος  παραμεθορίου περιοχής και σε όλους τους  εκπαιδευτικούς που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Οι εξοντωτικές ρυθμίσεις του νέου μνημονίου και των νομοθετημάτων της κυβέρνησης για σύνταξη στα 67, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού λειτουργήματος τόσο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως με τους μαθητές, πρέπει άμεσα να ανακληθούν. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση σε νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τους εκπαιδευτικούς που παραπλανημένοι από τις κυβερνητικές νομοθετικές παλινωδίες οδηγήθηκαν φέτος σε συνταξιοδότηση με το παλαιό, υποτίθεται, καθεστώς και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την πλήρη ανατροπή όσων προσδοκούσαν και θεωρούσαν ως δεδομένο.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η Δ.Ο.Ε. με ψήφισμα της 85ης Γ.Σ. και με αποφάσεις του Δ.Σ. έχει πάρει θέση για το εξαιρετικά ευαίσθητο αυτό ζήτημα ζητώντας την ομαλή ένταξη των παιδιών των οικογενειών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Τα αρνητικά φαινόμενα που έχουν δημιουργηθεί κατά τόπους οφείλονται, αποκλειστικά, στην ελλιπή οργάνωση του όλου εγχειρήματος από την κυβέρνηση η οποία έχει προτιμήσει τη συνεργασία με τις Μ.Κ.Ο. και όχι με την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι μάλιστα απολύτως απαράδεκτο να στοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί με ανακοινώσεις διαφόρων «οργανώσεων» και το Υπουργείο Παιδείας να σιωπά με τρόπο επιδεικτικά προσβλητικό για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι οι μόνοι οι οποίοι προσφέρουν στον τομέα αυτό με αυταπάρνηση αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα φαινόμενα παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων εξ αιτίας της κάκιστης οργάνωσης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας.

Απαιτείται, άμεσα, διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα (και με το σύνολο των εμπλεκόμενων) για την ομαλοποίηση της τόσο σημαντικής αυτής διαδικασίας.

 • Είναι πολλά ακόμη τα ανοιχτά ζητήματα όπως αυτό της ουσιαστικής επιμόρφωσης με την ευθύνη της πολιτείας η οποία απουσιάζει εντελώς αυτή τη στιγμή, της επαναλειτουργίας της μετεκπαίδευσης με τη γενίκευσή της ώστε να αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση , της αναμόρφωσης του συστήματος πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών, της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων (για την οποία έγινε με τη συμβολή της Δ.Ο.Ε. το πρώτο βήμα αλλά απαιτείται σοβαρή δουλειά στη συνέχεια), το δικαίωμα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στα προγράμματα Επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Β’ Επιπέδου, το ζήτημα της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού, το τεράστιας σημασίας ζήτημα της εξασφάλισης ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, του επαναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των συλλογικών οργάνων (π.χ. η αρμοδιότητα τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να μεταφερθεί στα ΠΥΣΠΕ), καθώς και μια σειρά από ζητήματα που δίχως να έχουν μικρότερη σημασία δεν αναφέρονται στο παρόν υπόμνημα αλλά θα εκτεθούν σε έναν ευρύ διάλογο που ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως έχει πράξει πάντα μέχρι σήμερα, είναι έτοιμο με τις αποφάσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις του Κλάδου να συμβάλει ουσιαστικά σε μια προσπάθεια αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα πράξει, όπως έκανε πάντοτε, οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε να υπερασπιστεί το δημόσιο σχολείο, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συνεργασία Δ.Ο.Ε. με σύμβουλο για τα ασφαλιστικά ζητήματα

ΔΟΕΜε απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 86η Γενική Συνέλευση θα υπάρξει συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο της νομικής μας συμβούλου κ. Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα για τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Τα ερωτήματα των συναδέλφων θα κατατίθενται αποκλειστικά στους κατά τόπους Συλλόγους οι οποίοι θα τα διαβιβάζουν προς τη Δ.Ο.Ε. η οποία και θα αποστέλλει με τη σειρά της τις απαντήσεις στους Συλλόγους.

Τονίζουμε, ότι ερωτήματα – αιτήματα  που δε θα υποβάλλονται με την παραπάνω διαδικασία δε θα απαντώνται.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Φόρμα υποβολής ερωτήματος

Η φόρμα αποστέλλεται στο e-mail (syllogosordas@gmail.com) του Συλλόγου Εκπ/κών ΠΕ Ορεστιάδας για τα μέλη μας.

Ωράριο εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί ολιγοθέσιων σχολείων, νηπιαγωγοί, προσμέτρηση σίτισης.

ΔΟΕΑποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί εργάζονται στα ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, υπηρετώντας με την εργασία τους το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών που ζουν σε αυτές τις, απομακρυσμένες κατά κύριο λόγο, περιοχές αντιμετωπίζοντας τις γεωγραφικές (κι όχι μόνο) ανισότητες που υπάρχουν.

Δυστυχώς, διαχρονικά, οι κυβερνήσεις δεν στηρίζουν τους συναδέλφους αυτούς στο δύσκολο έργο που με επαγγελματική και παιδαγωγική συνείδηση προσφέρουν.

Θεωρούμε απαράδεκτο στα σχολεία αυτά να συνεχίζουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.2517/97, δηλαδή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους να έχουν ως υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τις 25 ώρες και να μην ισχύει γι’ αυτούς η μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με βάση τα έτη υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν αποζημιώνεται η υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση (αφού οι εκπαιδευτικοί σε 1θέσια και 2θέσια εργάζονται 30 ώρες και στα 3θέσια 27) σε συγκεκριμένες κατηγορίες πρόσληψης εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι συνθήκες απλήρωτης εργασίας. Συνθήκες που ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα τα οποία ο κλάδος
έχει κατακτήσει με πολυετείς αγώνες και παλεύει ακόμα και σήμερα να βελτιώσει.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αναδεικνύει για ακόμη μια φορά, το απαράδεκτο καθεστώς που επικρατεί στα σχολεία αυτά σήμερα. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση του ωραρίου και αυτών των εκπαιδευτικών σύμφωνα με ό, τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς των 4θεσίων και άνω σχολείων.

Το ίδιο αυτονόητα θα πρέπει να ρυθμιστεί και για το ωράριο των νηπιαγωγών οι οποίες συνεχίζουν (και μάλιστα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση ακόμη εντονότερα) να υφίστανται κατάφωρα άδικη μεταχείριση ως προς το ωράριο διδασκαλίας.

Είναι, επίσης, αδιανόητο και αποτελεί σαφέστατη παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (όπως έχουμε τονίσει με κάθε τρόπο) να μην προσμετράται η ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιτηρούν τη διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα αυτή την αδικία η οποία στη φετινή χρονιά έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Καλούμε παράλληλα (όπως έχουμε ήδη πράξει) τους σχολικούς συμβούλους να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα όλων, προσμετρώντας στα προγράμματα που τους αποστέλλονται τις ώρες σίτισης που πραγματοποιούν οι συνάδελφοί μας.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πρόκειται να θέσει τα παραπάνω ζητήματα, όπως και όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, και στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.